Ancoba Sp. z o.o.
Przebiśniega 22, 05-092 Łomianki
NIP1182095342
TEL+48501014433
Oceń firmę:
Ancoba Sp. z o.o.
NIP1182095342
KRS0000466767
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Przebiśniega 22, 05-092 Łomianki

Numer telefonu

+48501014433

O Firmie

Ancoba Sp. z o.o. to biuro rachunkowe z wieloletni tradycją posiadające licencję Ministra Finansów nr 50232/2011 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencją ryczałtu oraz doradztwem w zakresie rachunkowości i podatków a takze obslugą kadrowo płacową
Prowadzimy księgowość dla małych i średnich firm, zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Obsługujemy firmy nie tylko z Warszawy, Łomianek i okolic, ale dzięki elastycznemu podejściu do obsługi naszych klientów również firmy w całym kraju.

We also provide our services in English.

También hablamos español !

Branże:

  • Finanse i ubezpieczenia / Usługi rachunkowe i księgowe / Biura rachunkowe
  • Biuro / Usługi biurowe
  • Biznes / Wspomaganie zarządzania
  • Biznes / Doradztwo i konsulting

Oferta

Księgi Rachunkowe :

- Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.
- Opracowanie zakładowego planu kont.
- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
- Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej).
- Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- Prowadzenie rozliczeń podatkowych według księgi przychodów i rozchodów (KPIR).
- Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
- Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, oraz ewidencji wyposażenia.
- Sporządzanie rozliczeń rocznych.
Ryczałt od przychodów Ewidencjonowanych


- Rozliczenia według Ryczałtów od Przychodów Ewidencjonowanych
- Miesięczne naliczanie podatku (PPE).
- Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
- Sporządzanie rozliczeń rocznych.
Kadry i Płace
- Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
- Sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników.
- Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
- Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wypłaconych wynagrodzeń.
- Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
- Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy.
- Przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych wypoczynkowych, urlopów wychowawczych.
- Przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej.
- Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A.

Dodatkowo oferujemy :
Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG jak i rejestracji społek w Krajowym Rejestrze sądowym.
Elastyczny sytem wspołpracy, w tym również zdalnej. Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta. Mozliwosć ustalenia dyżurów w siedzibie klienta

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANCOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PRZEBIŚNIEGA 22, 05-092 ŁOMIANKI

NIP

1182095342
Copy

REGON

146960942
Copy

KRS

0000466767
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-04-17

Adres rejestrowy

UL. PRZEBIŚNIEGA 22, 05-092 ŁOMIANKI

Data rejestracji w KRS

2013-06-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-06-21

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/48768/22/445

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Anna Barbara Petrulewicz
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Katarzyna Monika Grzechnik

90 udziałów o łącznej wartości 4.500,00 złotych

PROKURA
Grzegorz Bernard Matuszewski
prokura samoistna, 49 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
40,8
44,5
9,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
27,8
95,3
243,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,4
32,7
2499,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
64
35,1
-45,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-23,3
9,5
140,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
28,2
39,7
41,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,4
32,7
2499,9
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
345,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-4,9
34,3
39,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-4,9
34,3
39,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-57
21,2
78,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (5)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży