ALFA SPED Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Kapelanka 13B, 30-347 Kraków
NIP6792834154
TEL+48 12 269 22 11
Oceń firmę:
ALFA SPED Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
NIP6792834154
KRS0000442189
5,0 na podstawie 10 opinii.

Adres

ul. Kapelanka 13B, 30-347 Kraków

Numer telefonu

+48 12 269 22 11

Strona internetowa

http://www.alfasped.pl

O Firmie

Alfa-Sped Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna działa na rynku polskim od września 1994 roku. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji rynkowej, świadczącą kompleksowe usługi logistyczne. W swej działalności kierujemy się wartościami w dążeniu do kreowania stabilnego środowiska biznesowego. Nasze podejście doceniane jest przez szereg audytorów zewnętrznych co przekłada się na uzyskiwane przez nas certyfikaty. Przedsiębiorstwo FAIR-PLAY to nie tylko tytuł jaki nasza firma uzyskuje nieprzerwanie od 2008 roku, to także sposób myślenia wszystkich naszych pracowników, który w połączeniu z systemem zarządzania jakością potwierdzonym certyfikatem ISO 9001:2008 daje obraz naszych priorytetów. Uważamy, iż to właśnie dzięki funkcjonowaniu według wartości nasza Firma od lat buduje trwałe relacje oparte na zaufaniu. ZAKRES DZIAŁANIA: TRANSPORT Specjalizujemy się w całopojazdowym, pełnogabarytowym, transporcie rzeczy na trasach krajowych. Dysponujemy: • Standardowymi naczepami oplandeczonymi o długości 13,60 m i ładowności 24 tony. • Dedykowanymi do przewozu produktów spożywczych naczepami izotermicznymi z możliwością obustronnego bocznego załadunku/rozładunku marki SCHMITZ. • Chłodniami marki SILVERGREEN o niskiej masie własnej oraz wyposażeniu DOPPELSTOCK - szyny na bocznych ścianach zabudowy na górze których są belki z możliwością regulacji ich wysokości. Regulowanie wysokości belek umożliwia tworzenie drugiego ładownego poziomu zgodnie z zapotrzebowaniem. To praktyczne rozwiązanie umożliwia transport towarów na 2 poziomach (podwójna podłoga). Pojemność takiej naczepy to 33 + 33 euro palety. Po demontażu systemu belek lub podwieszeniu ich pod górną cześć naczepy powstaje standardowa chłodnia o pojemności 33 euro palet. • Naczepami Firmy Berger Ecotrail® z izotermicznymi kurtynami. W naczepach Berger Ecotrail®, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii została obniżona masa własna do 4,7 t dzięki czemu istnieje możliwość przewożenia ładunków przekraczających standardowe 24 tony. Na chwile obecną średnia waga ładunków przewożonych przez nas na tych naczepach przekracza 26 ton co przekłada się na możliwość przewiezienia jednym transportem izotermicznym dodatkowych 4 - 5 palet Państwa produktów, a co za tym idzie obniżenie jednostkowego kosztu transportu (zł / paletę). MAGAZYNOWANIE Terminale przeładunkowe, magazyny typu x-dock to najnowszy projekt, który już na stałe znalazł się w portfelu naszych usług. Dzięki doświadczeniu zdobytym w tej branży możemy pochwalić się sukcesami w organizacji zaplecza magazynowego pod konkretnego klienta jak i również w wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury pod nowe zlecenia. Dostarczając ładunki do magazynów tego typu nauczyliśmy się jak ustawić wszystkie procesy oraz ustalać priorytety, tak aby zapewnić bezproblemową obsługę operacji logistycznych. Nasze magazyny wyposażone są w rampy załadunkowe o zróżnicowanej wysokości dające możliwość załadunku samochodów różnego typu – od standardowych naczep o długości 13,6 metra po busy o ładowności 2 Euro Palety. Na wyposażeniu każdego magazynu znajdują się komory chłodnicze, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić nieprzerwany łańcuch chłodniczy dla produktów wymagających kontrolowanej temperatury przewożenia oraz magazynowania. DYSTRYBUCJA Cały proces logistyczny dopełniamy usługami dystrybucyjnymi. Dysponujemy samochodami o ładowności od 2 do 20 epal wyposażonymi w windę załadunkową oraz agregaty chłodnicze. Specjalizujemy się w dystrybucji artykułów spożywczych, wyrobów alkoholowych, napojów. Zapewniamy kompleksową obsługę sklepów spożywczych na lokalnych rynkach z wykorzystaniem aktualnego taboru jak również floty dedykowanej pod zlecenia. Nasi kierowcy są zawsze w stałym kontakcie z odbiorcami towaru co wraz z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych zapewniającymi optymalne planowanie dostaw przekłada się na pewność i sumienność wszystkich dostaw.

Skrócony URL w Google+

google.com/+ALFASPEDSpzooSKAKraków

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALFA SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KAPELANKA 13B, 30-347 KRAKÓW

NIP

6792834154
Copy

REGON

120001038
Copy

KRS

0000442189
Copy

Forma prawna

komandytowo-akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-31

Adres rejestrowy

UL. KAPELANKA 13B, 30-347 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2012-12-03

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-12-03

Sygnatura akt

RDF/386759/22/2

Strona WWW

http://www.alfasped.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ ALFA SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ALFA SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: RAFAŁ ŚWIDER - PREZES ZARZĄDU ORAZ ANNA KIENDRACHA - WICEPREZES ZARZĄDU
KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

KOMPLEMENTARIUSZA

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ALFA SPED SP. Z O.O. SKA

za okres od 01.01.2019-31.12.2019 roku


1. Stan prawny i władze jednostki

Pełna nazwa podmiotu: Alfa Sped Sp. z o.o. SKA

Adres siedziby: ul. Kapelanka 13B, 30-347 Kraków

NIP: 6792834154


Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Alfa-Sped Kazimierz i Małgorzata Kaczmarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, na mocy uchwały wspólników powziętej w dniu 19 października 2012 roku i zaprotokołowanej przez notariusza Anetę Deflorian z Kancelarii Notarialnej Aneta Deflorian ul. Starowiślna 22/2, 31-032 Kraków, Repertorium A numer 1791/2012

Spółka dokonała wpisu i została zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w dniu 03.12.2012 pod numerem KRS 0000442189.


Władze Spółki:

W okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 Zarząd komplementariusza Spółki pracował w składzie:

Rafał Świder - Prezes Zarządu Komplementariusza

Małgorzata Kaczmarczyk – Członek Zarządu Komplementariusza


2. Charakterystyka działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 49, 42, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z PRZEPROWADZKAMI
 • 52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 52, 29, B, DZIAŁALNOSC SRÓDLADOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 02, 40, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z LESNICTWEM
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIEDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACJE
 • 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
 • 52, 29, C, DZIAŁALNOSC POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁACZENIEM MOTOCYKLI


3. Kapitał podstawowy Spółki

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 362 400,00 zł i składał się z kapitału zakładowego 362 400,00 zł (który dzielił się na 3624 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja) oraz kapitału zapasowego 121 800,00 zł utworzonego z: wkładu pieniężnego gotówkowego komplementariusza kwota 1 000,00 zł oraz z podziału zysku za 2016 Repertorium A nr 9352/2017 kwota 120 800,00 zł.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


4. Zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki w roku obrachunkowym 01.01.2019-31.12.2019

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka osiągała przychody głównie z tytułu sprzedaży usług transportowych oraz paliwa. W przypadku wielkości kosztowych dominującą pozycję stanowiły koszty zakupu usług transportowych, zakup paliwa oraz pozostałe koszty związane z bieżącymi naprawami samochodów, materiały eksploatacyjne, wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej, obsługą prawną i kadrowa oraz koszty wynagrodzeń i leasingu.


5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

5.1. Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Spółka za rok obrotowy 01.01.2019-31.12.2019 wykazała zysk w kwocie 1.565.349,32. Suma bilansowa w roku obrotowym 01.01.2019-31.12.2019 wyniosła 9.696.896,78 zł. Na chwilę obecną, Spółka posiada niezbędne środki finansowe do kontynuowania działalności gospodarczej w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

5.2. Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Według wiedzy Zarządu nie zaszły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu, mające wpływ na aktywa i pasywa bilansu Spółki za rok obrachunkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Nie wystąpiły żadne istotne zakłócenia w pracy Zarządu Spółki, które mogłyby wpłynąć na wiarygodność i rzetelność udostępnianych informacji i ich udokumentowanie. Udostępniono podmiotowi badającemu wszystkie księgi rachunkowe i potwierdzającą je dokumentację, oraz wszystkie protokoły Zgromadzeń Udziałowców i Zarządu. Spółka przestrzegała wszystkich warunków umów, które - w przypadku odstąpienia od nich - mogłyby w sposób istotny wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka ma bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki poza ujawnionymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Ujęte zostały wszystkie zobowiązania, zarówno bieżące jak i warunkowe, ujawniono wszystkie gwarancje udzielone osobom trzecim.

Po dniu bilansowym na początku roku 2020 zaistniało ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Wirus ma zasięg globalny i w sposób znaczący wpływa na wszystkie gałęzie gospodarek krajowych jak i światowych. Spółka traktuje to zdarzenie jako zdarzenie po dniu bilansowym jako że może mieć ono znaczący wpływ na działalność gospodarczą Spółki w roku 2020. Na obecnym etapie nie jest możliwy do oszacowania monetarna skala wpływu ww. zdarzenia


6. Przewidywany rozwój Spółki

W bieżącym roku Spółka nadal koncentruje się na podstawowym rodzaju działalności tj usługach transportowych .


7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie miała istotnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.


8. Nabycie udziałów własnych

W bieżącym roku obrotowym i po dacie bilansowej Spółka nie nabywała udziałów własnych.


9. Posiadane przez Spółkę oddziały i zakłady

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.


10. Instrumenty finansowe

Spółka w minionym roku obrotowym nie stosowała specyficznych instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym.


11. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Ryzyko stopy procentowej:

Ryzyko stopy procentowej w Spółce występuje w przypadku korzystania z leasingu finansowego, którego oprocentowanie jest zmienne. Ze względu na skalę finansowania i warunki finansowania zawarte w umowach leasingowych, niekorzystna zmiana stopy procentowej nie zagraża w istotny sposób rentowności Spółki. Spółka nie dokonuje transakcji zabezpieczających ryzyko zmiany stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe:

Spółka będąc świadomą zagrożenia ryzyka kredytowego wnikliwie dokonuje wstępnej weryfikacji klientów. Ponadto, dzięki wdrożonym procedurom bieżącego monitorowania należności narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego, gdyż dostawy towarów są rozproszone wśród wielu klientów, dlatego też zdaniem Zarządu narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest bardzo ograniczone.

Ryzyko płynności:

Celem Spółki jest utrzymanie ciągłości finansowania jej działalności. Spółka finansuje swoją działalność głównie z uzyskanych zysków z prowadzonej działalności. Dla utrzymania płynności, Spółka wypracowane zyski przekazuje na kapitały zapasowe, monitoruje na bieżąco przepływy pieniężne, aby w przypadku zwiększenia ryzyka pozyskać środki z innych źródeł.

Ryzyko walutowe:

Spółka dokonuje nielicznych transakcji walutowych. Są to zakupy towarów, licencji, programów i usług, opiewające na niewielkie kwoty w stosunku do skali działania Spółki, a więc nie mają one wpływu na jej sytuację finansową. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko zmiany kursów walutowych.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
32,3
33,3
38,1
14,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,6
7,1
7,6
7,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
1,1
2
91,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
7,8
8,2
9,7
18,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
81,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,4
0,7
0,8
19,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,3
0,9
1,9
113,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
1,7
2,8
68,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,8
4,3
5,5
27,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
1
2
102,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,3
0,8
1,6
105,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-142,3
71,1
76,4
5,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,9
2,3
4,1
1,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
2,6
13,1
21,1
8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,6
5
7,3
2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,8
2,7
5,1
2,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
57
50
43
-7
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
1
1,2
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
16,3
2,4
1,5
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 10 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Najbardziej przydatne
FUHT ŁUKASZ MACIEJASZ 2020-07-14 11:22:12
WG Trans 2019-03-21 08:08:28
M-Trucks Kamil Migacz 2018-08-08 07:55:43
Pokaż więcej (6)  

Firmy z tej samej branży