E-Point Design sp. z o.o.
Filona 16, 02-658 Warszawa
NIP5213602085
TEL+48 509 649 832
Oceń firmę:
E-Point Design sp. z o.o.
NIP5213602085
KRS0000384244
Kapitał zakładowy61 300,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Filona 16, 02-658 Warszawa

Numer telefonu

+48 509 649 832

O Firmie

Zajmujemy się UX designem. Badamy, projektujemy i optymalizujemy. Jesteśmy częscią grupy e-point SA.

Badamy

Wykorzystujemy metody ilościowe i jakościowe, by zrozumieć, jak użytkownik korzysta z systemu i jakie ma cele. Dostrzegamy wówczas wzorce zachowań, odkrywamy problemy oraz weryfikujemy hipotezy czy decyzje projektowe.

Wyznajemy zasadę test small, test often. Istotne jest aby często przeprowadzać badania na mniejszej grupie, na różnych etapach projektu. Dzięki wkomponowaniu ich w proces projektowy możemy zwinnie weryfikować hipotezy i dokonywać lepszych wyborów.

 • badania użyteczności
 • analiza zachowań użytkowników strony
 • badania ankietowe online
 • audyt strony na urządzeniach mobilnych (performance + UX)
 • audyt CX dla omnichannel

Projektujemy

Mamy doświadczenie zarówno w tworzeniu nowoczesnych systemów e-commerce od podstaw, jak i w wielowymiarowych projektach redesignu.

Dbamy o angażującą komunikację na każdym etapie ścieżki zakupowej. Dobrze rozumiemy kontekst informatyczny. Dopasowujemy metodykę indywidualnie do potrzeb biznesowych konkretnego klienta.

 • warsztaty eksploracyjne
 • projektowanie architektury informacji
 • prototypowanie
 • mapy procesów (user flows)
 • projektowanie graficzne

Optymalizujemy

Wierzymy w to, że dobry UX opiera się na danych i badaniach. Dlatego rekomendujemy ciągłe rozwijanie systemu e-commerce.

Specjalizujemy się w usprawnianiu ścieżek zakupowych, dzięki czemu możesz oferować swoim klientom najlepsze doświadczenia zakupowe i podnieść konwersję w kanale online.

 • UX monitoring

 • testy A/B

 • optymalizacja ścieżki zakupowej

 • optymalizacja porzuconych koszyków

 • program badawczy oparty o rundy optymalizacyjne

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

E-POINT MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FILONA 16, 02-658 WARSZAWA

NIP

5213602085
Copy

REGON

142914543
Copy

KRS

0000384244
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-05-22

Adres rejestrowy

UL. FILONA 16, 02-658 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2011-04-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-04-26

Sygnatura akt

RDF/457828/22/352

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM;
ZARZĄD
Marcin Żelazek
Prezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY

100% 613 udziałów o łącznej wartości 61.300,00 złotych

PROKURA
Małgorzata Jasińska
prokura łączna z członkiem zarządu, 33 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2021 2022
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,5
2,2
308,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,2
43,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,2
62
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,3
0,4
53,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
-∞
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
49,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,1
-21,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
-11,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,3
0,4
49,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
-21,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,1
-12,5
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
79,2
38,3
-40,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
21,4
4,1
-17,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
53,7
56,8
3,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
21,6
4,7
-16,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
21,4
4,1
-17,3
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
85
30
-55
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2,3
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,6
-1
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-04-2021 - 31-03-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-04-2021 - 31-03-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-04-2021 - 31-03-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży