WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
NOWA WIEŚ, UL. JANA PAWŁA II 7, 87-853 KRUSZYN
NIP8882461309
TEL+48542528433
Oceń firmę:
WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
NIP8882461309
KRS0000161305
Kapitał zakładowy590 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

NOWA WIEŚ, UL. JANA PAWŁA II 7, 87-853 KRUSZYN

Numer telefonu

+48542528433

Strona internetowa

http://www.wprd.pl

O Firmie

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Nowej Wsi k. Włocławka powstało w 1999 roku na skutek reorganizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Z biegiem lat Przedsiębiorstwo tak rozwinęło swoją bazę sprzętową, że w dniu dzisiejszym firma oprócz kompleksowej realizacji szerokiego zakresu robót drogowych na obszarze powiatu włocławskiego i powiatów ościennych jest w stanie w samym sezonie robót również swój sprzęt podnajmować. WPRD Sp. z o.o. dysponuje sprzętem do robót ziemnych i drogowych oraz posiada własną wytwórnię mieszanek asfaltowobetonowych.

Gwarancją jakości jest ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-ISO 9001:2008 oraz System Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zakres usług:

- budowa obiektów budownictwa drogowego

- remont i modernizacja dróg, ulic, placów

- remont i modernizacja chodników

- produkcja i sprzedaż mas asfaltowych

- wynajem sprzętu specjalistycznego do robót ziemnych i drogowych

- wykonywanie badań nośności podłoża i podbudów nawierzchni

-zimowe utrzymanie dróg

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JANA PAWŁA II 7, 87-853 NOWA WIEŚ

NIP

8882461309
Copy

REGON

910911958
Copy

KRS

0000161305
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-26

Adres rejestrowy

UL. JANA PAWŁA II 7, 87-853 NOWA WIEŚ

Data rejestracji w KRS

2003-05-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-05-13

Sygnatura akt

TO.VII NS-REJ.KRS/1027/24/534

Strona WWW

http://www.wprd.pl

Kody Pkd

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB V-CE PREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Wojciech Dariusz Małek
Wiceprezes, 50 lat
Roman Paweł Mikołajczak
Prezes Zarządu, 74 lata
UDZIAŁOWCY
Janusz Dróżdż

21,02% 983 udziałów o łacznej wartości 98.300,00 zł

30,05% 1405 udziałów o łącznej wartości 140.500 zł

PROKURA
Agata Andrusiak
prokura łączna z wiceprezesem zarządu, 43 lata
RADA NADZORCZA
Piotr Bogumił Andrzejewski
65 lat
Janusz Dróżdż
71 lat
Karolina Ewa Dzięciołowska
32 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
21
23,8
27,8
17,1
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
1,3
3,1
4,2
38,9
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
1
2,7
3,5
28,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
12,1
9,1
15
63,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6,2
6,3
6,9
9,7
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
25,9
30
41,4
37,7
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
3,1
3,5
5,4
55,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
14,8
17,5
20,9
19,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
15,2
16,5
20,6
24,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,4
3,1
4,3
38,9
%
%
%
p.p.
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
70,5
73,6
75,3
1,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,2
10,2
10,3
0,1
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,9
9
8,4
-0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
43
42
48
6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4.926352024078369
3.8625783920288086
3.7781777381896973
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży