HRM-SYSTEM Sp. z o.o.
Hutników 9, 35-302 Rzeszów
NIP8133399287
TEL48178521268
Oceń firmę:
HRM-SYSTEM Sp. z o.o.
NIP8133399287
KRS0000518205
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Hutników 9, 35-302 Rzeszów

Numer telefonu

48178521268

Strona internetowa

http://www.hrm-system.eu

O Firmie

Nasza firma rozpoczęła działalność w maju 2000r. w oparciu o pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w działach kadr i płac oraz korporacjach zajmujących się outsourcingiem. Początkowo HRM-SYSTEM zajmowała się wyłącznie usługami związanymi z administrowaniem dokumentacją pracowniczą oraz obsługą klientów w zakresie BHP. Obecnie proponujemy kompleksową obsługę Klientów w zakresie HR.

Outsourcing jest nową strategią stosowaną na całym świecie przez firmy o różnych rozmiarach i o różnym profilu działalności. Jego istota polega na wyłączeniu poza strukturę organizacji procesów istotnych, ale nie kluczowych. Za­stosowanie outsourcingu pozwala firmom inwestować czas i środki w realizowanie zadań kluczowych, dzięki którym zdobywają przewagę konkurencyjną i osiągają zyski.

Korzyści wynikające z zastosowania outsourcingu kadrowo-płacowego:

· Poufność dokumentacji kadrowo-płacowej poprzez ograniczenie liczby osób zaangażowanych w obsługę oraz mających dostęp do danych o wynagradzaniu;

· Dostępność do potrzebnej powierzchni biurowej;

· Wyeliminowanie potrzeby inwestycji kapitałowych;

· Obniżenie kosztów administracyjnych (biurowe materiały eksploatacyjne, energia elektryczna, itp.);

· Redukcja wydatków na zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, uniknięcie kosztów zakupu i aktuali­zacji oprogramowania kadrowo-płacowego, szkolenia pracowników działu kadr i płac;

· Dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu kadr i płac oraz regulacji prawnych, których koszt zdobywa­nia przeniesiony jest na HRM-SYSTEM;

· Podpowiadanie rozwiązań, reagowanie na zmieniające się przepisy prawa pracy;

· Gwarancje natychmiastowej reakcji na wszystkie uwagi, wątpliwości i zapytania;

· Koncentracja na podstawowej działalności firmy;

· Kadra zarządzająca pozbywa się obowiązków związanych z zarządzaniem komórką kadr i płac; stąd wynika dodatkowy czas kierownictwa na realizację najistotniejszych dla przedsiębiorstwa funkcji za­rządzania;

· Poprawa jakości - nad poprawnym wykonaniem powierzonego zadania czuwają wykwalifikowani spe­cjaliści, zapewniając wysoką jakość usługi, dotrzymanie terminów widniejących w umowie i regulowanych przepisami prawa;

· Zastosowanie proponowanych rozwiązań daje oszczędności finansowe na poziomie 20-50%;

· Zapewnienie nowoczesnego, stale aktualizowanego systemu informatycznego;

· Nowoczesne narzędzia do komunikacji z pracownikami i kadrą zarządzającą oraz dostęp on-line do podglądu systemu kadrowo-płacowego dla Klienta poprzez stronę WWW;

· Dodatkowe zabezpieczenie jakości usług poprzez polisę OC.

Zespół HRM-SYSTEM posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do koordynacji złożonych projektów, począwszy od rekrutacji i selekcji, organizacji badań lekarskich, szkoleń BHP i innych, a na pełnej obsłudze kadrowo-płacowej pracowników skończywszy.

Wspólnie z naszymi Klientami znajdujemy i wdrażamy efektywne rozwiązania z zakresu Zarządzania Za­sobami Ludzkimi.

W ramach realizowanych zadań przejmujemy od swoich Klientów całość lub część obowiązków związanych z realiza­cją funkcji tradycyjnie pełnionych przez służby personalne.

Oferujemy:

· Outsourcing kadrowo-płacowy,

· Kompleksową obsługę w zakresie BHP,

· Doradztwo prawne,

· Szkolenia BHP (również on-line - ),

· Szkolenia sprzedażowe i negocjacyjne,

· Rozwiązania rekrutacyjne (również on-line),

· Tworzenie elektronicznego archiwum akt osobowych z dostępem przez portal internetowy,

· Serwis ogłoszeniowy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

HRM-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. HUTNIKÓW 9, 35-302 RZESZÓW

NIP

8133399287
Copy

REGON

180039838
Copy

KRS

0000518205
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-31

Adres rejestrowy

UL. HUTNIKÓW 9, 35-302 RZESZÓW

Data rejestracji w KRS

2014-07-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-07-29

Sygnatura akt

RDF/514090/23/122

Strona WWW

http://www.hrm-system.eu

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ZARZĄD
Agnieszka Beata Wałek
Członek Zarządu, 47 lat
Grzegorz Kościak
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Agnieszka Beata Wałek

50% 200 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł

Grzegorz Kościak

50% 200 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,1
-24,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,8
1,1
0,9
-14
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0,2
-0,2
14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,4
48,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
-0,1
-0,3
-163,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-0,2
-0,2
14
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,1
0,1
-25,6
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,8
-17,2
-17,2
0
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,8
-17,2
-17,2
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
54,2
-63,4
-220,6
-157,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży