OPTIGUARD
Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń
NIP9562130391
TEL+48566547133
Oceń firmę:
OPTIGUARD
NIP9562130391
KRS0000217442
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń

Numer telefonu

+48566547133

Strona internetowa

http://www.optiguard.pl

O Firmie

www.optiguard.pl

Produkcja elektronicznych systemów antykradzieżowych dla placówek handlowych.

W ofercie znajdują się alarmy sklepowe, liczniki klientów, bramki antykradzieżowe we wszystkich dostęnych technologiach oraz systemy RFID.

Ponadto autorskie rozwiązania softwarowe, które rozbudowują systemy zabepzieczeń o dodatkowe funkcjonalności.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"OPTIGUARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEKSANDROWSKA 6-10, 87-100 TORUŃ

NIP

9562130391
Copy

REGON

871713671
Copy

KRS

0000217442
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-25

Adres rejestrowy

UL. ALEKSANDROWSKA 6-10, 87-100 TORUŃ

Data rejestracji w KRS

2004-09-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-09-16

Sygnatura akt

RDF/332502/21/534

Strona WWW

http://www.optiguard.pl

Kody Pkd

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

63.99 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

50.10.A

50.10.B

51.86.Z


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Romuald Gierszal
Prezes Zarządu, 68 lat
Maria Jolanta Gierszal
Wiceprezes Zarządu, 66 lat
UDZIAŁOWCY
Maria Jolanta Gierszal

10% 5 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 złotych

Romuald Gierszal

90% 45 udziałów o łącznej wysokości 45.000,00 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Spółka prowadziła działalność pełen rok obrachunkowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- sprzedaż, instalacja i serwis systemów zabezpieczania towaru przed kradzieżą.


Zarząd Spółki: Romuald Gierszal - Prezes

Maria Gierszal - Wiceprezes


PRZEGLĄD BILANSU I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI


BILANS

[Tabela]


Aktywa i pasywa za rok 2018 wyniosły 15.065.554,52 zł.


Wartość bilansowa Spółki wynosi:

[Tabela]


Wartość bilansowa zwiększyła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego z

uwagi na wypracowany przez spółkę zysku za 2018 rok.


WYNIKI W RACHUNKU NARASTAJĄCO

[Tabela]


W rachunku wyników za rok sprawozdawczy poszczególne pozycje przedstawiają się

następująco:


Wynik na działalności podstawowej wynosi: -69 163,50

W 2018 roku Spółka osiągnęła mniejszy przychód ze sprzedaży niż w 2017 roku czego

powodem jest strata na wyniku podstawowym.


Wynik na działalności finansowej wynosi: 9 702,19

W 2018 roku Spółka osiągnęła wyższy przychód z działalności finansowej niż w 2017 roku z

powodu nadwyżki dodatnich różnic kursowych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wynosi 66 714,25

W 2018 roku Spółka osiągnęła niższy przychód z działalności

operacyjnej niż w 2017 roku z powodu rozliczenia mniejszej kwoty

dotacji unijnej .


Podatek dochodowy wynosi: 5 050,00

Wynik netto z działalności Spółki wyniósł 2 202 ,94 zł, co stanowi rentowność netto 0,02%.

Rok 2018 był dla Spółki gorszym rokiem niż 2017 z powodu mniejszej sprzedaży.


Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
10
3,5
1,7
-51,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,4
0,5
0,3
-37,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
13,7
13,2
13,2
-0,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
15,1
13,8
13,5
-1,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,9
3,6
5,5
52,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
-3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0,4
-0
88,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
-0,1
0,2
262,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,4
6,2
6,1
-1,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
-0,4
-0,1
83,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0,4
-0
88,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
-3,3
-0,4
2,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0
-12,3
-2,9
9,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
90,7
96,1
97,5
1,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,5
-3,8
12,9
16,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,1
-12,3
-2,9
9,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
26
47
65
18
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
10,3
13,5
20,2
6,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży