OPTIGUARD
Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń
TAX ID9562130391
Phone+48566547133
Rate company:
OPTIGUARD
TAX ID9562130391
KRS0000217442
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Aleksandrowska 6-10, 87-100 Toruń

Phone number

+48566547133

Website

http://www.optiguard.pl

About us

This text has been translated automatically

www.optiguard.pl

Production of electronic anti-theft systems for retail outlets.

The offer includes shop alarms, customer counters, anti-theft gates in all available technologies and RFID systems.

In addition, proprietary software solutions that extend security systems with additional functionalities.

Activity type

manufacturer, service provider

Register Data

Full name

"OPTIGUARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEKSANDROWSKA 6-10, 87-100 TORUŃ

NIP

9562130391
Copy

REGON

871713671
Copy

KRS

0000217442
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-11-25

Register Address

UL. ALEKSANDROWSKA 6-10, 87-100 TORUŃ

Date of registration in KRS

2004-09-16

Date of commencement of economic activity

2004-09-16

Act signature

RDF/531275/23/588

Website

http://www.optiguard.pl

Pkd codes

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

62.01.Z - Computer programming activities

63.99 - Other information service activities not elsewhere classified

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

50.10.A

50.10.B

51.86.Z


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Maria Jolanta Gierszal
Vice President, 68 years old
Romuald Gierszal
Chairman Of The Board, 69 years old
shareholders
Romuald Gierszal

90% 45 udziałów o łącznej wysokości 45.000,00 złotych

Maria Jolanta Gierszal

10% 5 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 złotych

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka prowadziła działalność pełen rok obrachunkowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- sprzedaż, instalacja i serwis systemów zabezpieczania towaru przed kradzieżą.


Zarząd Spółki: Romuald Gierszal - Prezes

Maria Gierszal - Wiceprezes


PRZEGLĄD BILANSU I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI


BILANS

[Tabela]


Aktywa i pasywa za rok 2018 wyniosły 15.065.554,52 zł.


Wartość bilansowa Spółki wynosi:

[Tabela]


Wartość bilansowa zwiększyła się w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego z

uwagi na wypracowany przez spółkę zysku za 2018 rok.


WYNIKI W RACHUNKU NARASTAJĄCO

[Tabela]


W rachunku wyników za rok sprawozdawczy poszczególne pozycje przedstawiają się

następująco:


Wynik na działalności podstawowej wynosi: -69 163,50

W 2018 roku Spółka osiągnęła mniejszy przychód ze sprzedaży niż w 2017 roku czego

powodem jest strata na wyniku podstawowym.


Wynik na działalności finansowej wynosi: 9 702,19

W 2018 roku Spółka osiągnęła wyższy przychód z działalności finansowej niż w 2017 roku z

powodu nadwyżki dodatnich różnic kursowych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wynosi 66 714,25

W 2018 roku Spółka osiągnęła niższy przychód z działalności

operacyjnej niż w 2017 roku z powodu rozliczenia mniejszej kwoty

dotacji unijnej .


Podatek dochodowy wynosi: 5 050,00

Wynik netto z działalności Spółki wyniósł 2 202 ,94 zł, co stanowi rentowność netto 0,02%.

Rok 2018 był dla Spółki gorszym rokiem niż 2017 z powodu mniejszej sprzedaży.


EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,7
3,4
1,9
-43,9
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,2
0,2
-4,2
Equity Indicator description
13,2
13
12,6
-3,2
Total assets Indicator description
13,5
13,2
12,8
-3,2
Cash and cash equivalents Indicator description
5,5
4,4
2,6
-40,1
Depreciation Indicator description
0,3
0,3
0,3
-13,7
Gross profit / loss Indicator description
-0
0
0,1
510
EBITDA Indicator description
0,2
0,3
0,4
16,3
Current assets Indicator description
6,1
6,1
5,8
-5,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
0
0,1
577,2
Net profit / loss Indicator description
-0
0
0,1
510
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-0,4
0,2
1
0,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-2,9
0,6
7
6,4
Equity ratio Indicator description
97,5
98,3
98,3
0
EBITDA margin Indicator description
12,9
9,7
20,2
10,5
Gross profit margin Indicator description
-2,9
0,6
7
6,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
65
25
43
18
Current ratio Indicator description
20,2
26,5
26,2
-0,3
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector