BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA
TAX ID5223102527
Phone+48 577331329
Rate company:
ALEO.com Companies Packages, labels, foil and tapes Glass packaging Bottles Profile of company BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5223102527
KRS0000698569
Share capital100,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA

Phone number

+48 577331329

Website

beercraft.pl

Activity type

manufacturer, broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

BEERCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA

NIP

5223102527
Copy

REGON

368497113
Copy

KRS

0000698569
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2022-03-24

Register Address

UL. MODULARNA 12 / 501, 02-255 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2017-10-10

Date of commencement of economic activity

2017-10-10

Act signature

RDF/439265/22/835

Website

Beercraft.pl

Pkd codes

47.25.Z - Retail sale of alcoholic and non-alcoholic beverages in specialised stores

10 - Manufacture of food products

11 - Manufacture of beverages

18 - Printing and reproduction of recorded media

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

56 - Food and beverage service activities

63 - Information service activities

68 - Real estate activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Garik Sargsyan
Chairman Of The Board, 36 years old
shareholders
Kamil Danielak

15% 300 udziałów o łącznej wartości 15 000,00 zł

Maciej Paweł Stokowski

15% 300 udziałów o łącznej wartości 15 000,00 zł

Garik Sargsyan

70% 1400 udziałów o łącznej wartości 70 000,00 złotych

proxies
Maciej Paweł Stokowski
separate prokura, 42 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE

Z działalności BEERCRAFT Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018.     Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności dnia 07 września 20 1 7 roku.


 W składzie Zarządu znajdują się udziałowcy spółki uprawnieni do reprezentowania spółki w osobach

        Garik Sargsyan 30000,00 tj. 50,00%

        Kamil Danielak 15000,00 tj. 25,00%

        Maciej Stokowski15000,00 tj. 25,00%

        Razem:     60.000,00 tj. 100%  Działalność gospodarcza polegała głównie na sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych

    i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. PKD 4725Z.


    Łączne przychody z działalności spółki w 2018 roku wyniosły 337 590,10 zł.

    Rok obrotowy 2018 został zamknięty stratą brutto w wysokości 63 946,22 zł.,

       która zostanie w całości pokryta zyskami w latach następnych.


Od początku działalności Spółka nie zaciągała zobowiązań, ani nie była poręczycielem zobowiązań osób

            trzecich oraz wekslowych.


Prowadzenie rachunkowości Spółki BEERCRAFT Sp. z o.o. powierzono INS&ACC Patrycja Grabowska z

        siedzibą w Warszawie02-496 ul. Mieszka Starego 22.


  Od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 01.04.02018 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.

Od dnia 01.04.2018 do dnia 20.08.2018 spółka zatrudniała jednego pracownika na umowę o pracę w wymiarze

pół etatu oraz od 21.08.2018r, do 31.12.2018r. Spółka zatrudniała na umowę o pracę dwóch pracowników na

          umowę o pracę w wymiarze pół etatu,

W 2019r. roku Zarząd kontynuuje działalność gospodarczą w celu podwyższenia efektywności ekonomicznej,

       poprawy wyniku finansowego i dalszego rozwoju Spółki.


Mając powyższe na uwadze Zarząd przedkłada niniejsze sprawozdanie i wnioskuje o jego przyjęcie oraz

   udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki BEERCRAFT sp. z o.o. za 2018 rok.Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,3
1,3
0,8
-36,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,2
81,8
Equity Indicator description
-0
0
-0,1
-394,9
Total assets Indicator description
0,1
0,1
0,1
-57,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
-81,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
25,1
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
-0,1
-0,2
-215,1
EBITDA Indicator description
-0,1
-0
-0,2
-241,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
-0,1
-0,2
-212,2
Current assets Indicator description
0,1
0,1
0,1
-58,4
Net profit / loss Indicator description
-0,1
-0,1
-0,2
-215,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
530,2
-125,3
133,9
259,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-18,9
-3,9
-19,7
-15,8
Equity ratio Indicator description
-16
29,3
-204,5
-233,8
EBITDA margin Indicator description
-18,8
-3,4
-18,4
-15
Gross profit margin Indicator description
-18,9
-3,9
-19,7
-15,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
94
28
80
52
Current ratio Indicator description
0,6
1,3
0,3
-1
Net debt to EBITDA Indicator description
0,1
0,9
0
-0,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector