Xtraining Sp. z o.o.
Sztwiertni 1, 43-460 Wisła
TAX ID5482663232
Phone+48338553393
Rate company:
Xtraining Sp. z o.o.
TAX ID5482663232
KRS0000465570
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Sztwiertni 1, 43-460 Wisła

Phone number

+48338553393

Website

http://www.swiatprzygody.pl

About us

This text has been translated automatically

Xtraining sp. Z o. O. Conducts the activities of the Tourism Organizer under number 1006 subject to the provisions of the Polish Civil Code and the provisions of the Act of 29 August 1997. on Tourist Services, as amended.

We are a group of travel enthusiasts, adventurers and active vacationers who efficiently combine their hobby and several years of experience in the industry. It's just that our experience in organizing tourist events means that we approach each project individually and prepare it directly for the client's needs.

Our goal and mission is to constantly improve the quality of our services in order to meet the needs of even the most demanding customers. To this end, we work only with proven partners in Poland and in the world and use our own rich experience.

Our company has many years of experience in organizing integration events for a business client and all necessary licenses and insurance needed to carry out events and training.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

XTRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SZTWIERTNI 1, 43-460 WISŁA

NIP

5482663232
Copy

REGON

243270487
Copy

KRS

0000465570
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2013-11-05

Register Address

UL. SZTWIERTNI 1, 43-460 WISŁA

Date of registration in KRS

2013-06-11

Date of commencement of economic activity

2013-06-11

Act signature

RDF/489414/23/509

Website

http://www.swiatprzygody.pl

Pkd codes

85.51.Z - Out-of-school forms of sports and leisure education

47.64.Z - Retail sale of sporting equipment in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

79.11.B - Tour middlemen activities

79.12.Z - Tour operator activities

79.90.A - Couriers on package tours and tour guides activities

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

93.19.Z - Other sports activities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Grzegorz Paweł Forias
Vice President, 46 years old
Włodzimierz Marek Mołdysz
Chairman Of The Board, 57 years old
shareholders
Grzegorz Paweł Forias

50% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych

Włodzimierz Marek Mołdysz

50% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ZA ROK 2018


1. Informacje ogólne o spólee.

•  Nazwa firmy:            XTRAINING Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

•   Adres siedziby: 43-460 Wisła, ul. Sztwicrtni

•  Miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 43-460 Wisła, ul. Sztwicrtni I

•  NIP: 5482663232

•  REGON:  243270487

•   Rejestracja:            Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

•  Numer wpisu:            0000465570

•  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

•  Czas trwania działalności jednostki: nieoznaczony

•  Podstawowy przedmiot działalności:  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych   2. XTRAINING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prezentuje sprawozdanie finansowe za

   okres rozpoczynający się 01 stycznia 2017 i kończący się 31 grudnia 2018


  3. W bieżącym roku obrotowym w skład firmy nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne

  zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc

 zobligowana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.


 4. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez firmę działalności

 gospodarczej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności

 gospodarczej w 2019 roku i w latach następnych.


5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie

ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i

systematycznym.


6. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2,3
0,6
1
58,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,2
0,3
0,3
-8,3
Equity Indicator description
0,1
-0
0,1
2457,3
Total assets Indicator description
0,3
0,3
0,4
32,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,1
0,3
165,8
Depreciation Indicator description
0
0
0
32,3
Gross profit / loss Indicator description
0,1
-0,1
0,1
250,4
EBITDA Indicator description
0,1
-0,1
0,1
289,8
Current assets Indicator description
0,3
0,2
0,4
42,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
-0,1
0,1
252,9
Net profit / loss Indicator description
0,1
-0,1
0,1
250,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
114,3
1587,8
101,3
-1486,5
Return on sales (ROS) Indicator description
3,5
-12,7
12
24,7
Equity ratio Indicator description
22,7
-1,7
29,9
31,6
EBITDA margin Indicator description
6,1
-11,1
13,3
24,4
Gross profit margin Indicator description
4
-12,7
12
24,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
38
176
95
-81
Current ratio Indicator description
1,2
0,9
1,3
0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,1
-0,6
-1,1
-0,5
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector