Xtraining Sp. z o.o.
Sztwiertni 1, 43-460 Wisła
NIP5482663232
TEL+48338553393
Oceń firmę:
Xtraining Sp. z o.o.
NIP5482663232
KRS0000465570
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Sztwiertni 1, 43-460 Wisła

Numer telefonu

+48338553393

Strona internetowa

http://www.swiatprzygody.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma Xtraining sp. z o.o. prowadzi działalność Organizatora Turystyki pod numerem 1006 podlegającą przepisom Kodeksu Cywilnego Prawa Polskiego oraz postanowieniom Ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami.

Jesteśmy grupą pasjonatów podróży, przygód i aktywnego wypoczynku, którzy sprawnie łączą swoje hobby oraz kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Właśnie duże doświadczenie w organizacji imprez turystycznych sprawia, iż do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy go bezpośrednio pod potrzeby klienta.

Naszym celem i misją jest stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług w celu zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. W tym celu pracujemy tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami w Polsce i na świecie oraz korzystamy z własnego bogatego doświadczenia.

Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie w organizacji imprez integracyjnych dla klienta biznesowego oraz wszystkie niezbędne uprawnienia oraz ubezpieczenia potrzebne do realizowania imprez oraz szkoleń.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

XTRAINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZTWIERTNI 1, 43-460 WISŁA

NIP

5482663232
Copy

REGON

243270487
Copy

KRS

0000465570
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-05

Adres rejestrowy

UL. SZTWIERTNI 1, 43-460 WISŁA

Data rejestracji w KRS

2013-06-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-06-11

Sygnatura akt

RDF/412320/22/911

Strona WWW

http://www.swiatprzygody.pl

Kody Pkd

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZARZĄD
Grzegorz Paweł Forias
Wiceprezes Zarządu, 45 lat
Włodzimierz Marek Mołdysz
Prezes Zarządu, 56 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Paweł Forias

50% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych

Włodzimierz Marek Mołdysz

50% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ZA ROK 2018


1. Informacje ogólne o spólee.

•  Nazwa firmy:            XTRAINING Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

•   Adres siedziby: 43-460 Wisła, ul. Sztwicrtni

•  Miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 43-460 Wisła, ul. Sztwicrtni I

•  NIP: 5482663232

•  REGON:  243270487

•   Rejestracja:            Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

•  Numer wpisu:            0000465570

•  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

•  Czas trwania działalności jednostki: nieoznaczony

•  Podstawowy przedmiot działalności:  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych   2. XTRAINING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prezentuje sprawozdanie finansowe za

   okres rozpoczynający się 01 stycznia 2017 i kończący się 31 grudnia 2018


  3. W bieżącym roku obrotowym w skład firmy nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne

  zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc

 zobligowana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.


 4. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez firmę działalności

 gospodarczej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności

 gospodarczej w 2019 roku i w latach następnych.


5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie

ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i

systematycznym.


6. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,3
0,6
1
58,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,3
-8,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
-0
0,1
2457,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,4
32,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
0,3
165,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
32,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0,1
250,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0,1
289,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0,1
250,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,4
42,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0,1
252,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
114,3
1587,8
101,3
-1486,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,5
-12,7
12
24,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
22,7
-1,7
29,9
31,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,1
-11,1
13,3
24,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4
-12,7
12
24,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
38
176
95
-81
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
0,9
1,3
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,6
-1,1
-0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży