Public tenders (31119)

Categories

Filters

Form validation errors

Public tender source:
Voivodship:
Select voivodshipsVoivodships list
Select allUnselect all
OK
City:

ApplyClear criteria
Adjust content of new public tenders notification by watched categories and keywords    Settings
Search is still in progress.
You may display full results.Show full search results.
Products and services catalog
See selected suppliers by categories
Sort by:
of623

Dostawa oprogramowania do zamawiania i obsługi przewozu osób niepełnosprawnych wraz z instalacją i wdrożeniem

Miasto Białystok
Słonimska 1, 15950 , Białystok, Poland

Time is up

to 2018-01-16 08:45

Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, placów na terenie sołectwa Małkowo i części miasta Żukowo

"Spółka Komunalna Żukowo" Spółka z o.o.
Pod Otomino 44, 83330, Żukowo, Poland

Time is up

to 2018-01-16 08:45

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz , od km 7 + 560 do km 9 m+ 060 - etap I

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27, 45005, Opole, Poland

Time is up

to 2018-01-16 08:50

Przebudowa zatoki autobusowej w centrum Bączej-Kuniny

Gmina Nawojowa
Ogrodowa 2, 33335 , Nawojowa, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Budowa dróg betonowych w miejscowościach: Machowinko, Objazda, Lędowo, Wodnica na terenie Gminy Ustka

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76270 , Ustka, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4, 71-455, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Ścieżka reintegracji społecznej uczestników projektu “Projekt RODZINA”, w latach 2017 – 2019, Część 2 - 2018 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75412 , Koszalin, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36, 40042 , Katowice, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2018”.

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39432 , Gorzyce, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

MOSZCZENICA-plac targowy wraz z infrastrukturą techniczną. Projekt finansowany ze środków „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Moszczenica
Moszczenica 524, 38321 , Moszczenica, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Budowa podziemnych instalacji c.w.u. i instalacji c.o. wraz z budową przyłącza wodociągowego i przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnych oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości przy ulicy Starowarszawskiej 5, Zamurowej 16 i Garncarskiej 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. 3-go Maja 31, 97300 , Piotrków Trybunalski, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Pierwszy, gm. Kraśnik

Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24, 23200 , Kraśnik, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej

Miasto Zabrze
Powstańców Śląskich 5-7, 41800, Zabrze, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Budowa ciągów pieszych na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w formule zaprojektuj i wybuduj: - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 367 w Szarocinie, - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Ogorzelec – wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367. CPV 45000000-7, 71247000-8.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50425 , Wrocław, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

USŁUGI przewozu zwłok i przechowania zwłok oraz usługi wynajmu sali sekcyjnej na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej jednostek.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31, 40042 , Katowice, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w 2018 r.

Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu
Leśna 6, 44160 , Rudziniec, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno – asfaltowej drobnoziarnistej grysowej na gorąco do wbudowania na drogach Powiatu Tarnowskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
ul. Zgłobicka 8, 33113 , Zgłobice, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Szpital Wojewódzki
al. Armii Krajowej 101, 43316 , Bielsko-Biała, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35055 , Rzeszów, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla potrzeb tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203, 15530 , Białystok, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Aparaty do automatycznego masażu kończyn dolnych. Aparat EEG

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60355 , Poznań, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska, 40027 , Katowice, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Usługi z zakresu prac szkółkarskich w Gospodarstwie Szkółkarskim Dobrygość w latach 2018-2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1, 63645 , Łęka Opatowska, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

„Świadczenie usług sprzątania biur i pomieszczeń oraz otoczenia budynków Sądu Rejonowego w Kielcach”

Sąd Rejonowy w Kielcach
ul. Warszawska 44, 25312 , Kielce, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Komputery przenośne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059, 30-059, Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Usługi odśnieżania

Zarząd Oczyszczania Miasta
Aleje Jerozolimskie 11/19, 00-508, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Usługi w zakresie transportu drogowego

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o
ul. Zygmunta Starego 20, 44-100, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Różne produkty lecznicze

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medyczngo im. Karola Marcinkowskiego
ul Polna 33, 60-535, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ul. Noworudzka 9a, 57-256, Bardo, Lower Silesian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Usługi sprzątania

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie.
ul. Kasprowicza 1, 10-219, Olsztyn, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Różne produkty lecznicze

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
ul. Schinzla 13, 27-600, Sandomierz, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
ul. Gnieźnieńska 9, 75-736, Koszalin, West Pomeranian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie

Będzin Arena Sp. z o.o.
Krakowska 16, 42500, Będzin, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

DOSTAWA 7000 TON KRUSZYWA ŁAMANEGO NA DROGI GMINY CYCÓW

Gmina Cyców
ul. Chełmska 42, 21070 , Cyców, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa materiałów biurowych

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2, 41902 , Bytom, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa paliw.

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19, 16300 , Augustów, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

„Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej nt. SGGW oraz jej realizacja”

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166, 02787 , Warszawa, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Sukcesywne dostawy leków i albumin ludzkich z podziałem na 13 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/1/2018

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wólczańska 191, 90531 , Łódź, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/2/2018

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wólczańska 191, 90531 , Łódź, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

sukcesywne przygotowanie paczek żywnościowych i ich wydawanie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach
ul. Brzezińska 32, 97040 , Koluszki, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa opału dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego w Żywcu

Starostwo Powiatowe
ul. Krasińskiego 13, 34300 , Żywiec, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

„Dostawa kateteru do angioplastyki, igieł Hubera ”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
pl. Medyków 1, 41200 , Sosnowiec, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

wykonanie, dostarczenie elementów wyposażenia pomieszczenia bawialni i wielofunkcyjnego foyer w ramach realizacji zamierzenia „Ź”- Bawialnia kulturalna i „Z” – Wielofunkcyjne foyer, dla zadania realizowanego w ramach projektu: „KULTURA 3D. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej dla nowoczesnej i wielofunkcyjnej Filharmonii Łódzkiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza, 90135 , Łódź, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41800 , Zabrze, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Kompleksowa obsługa techniczna urządzeń drukujących w obiektach Sądu Rejonowego w Częstochowie

Sąd Rejonowy
ul. Dąbrowskiego, 42200 , Częstochowa, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Rentgenowskie stacje robocze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Dostawa paliw w 2018 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Powstańców Wielkopolskich 9, 64234, Przemęt, Poland

Time is up

to 2018-01-16 09:00

Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą „Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!”.

Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2, 44200, Rybnik, Poland

25 min.

to 2018-01-16 09:30

Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu

Burmistrz Miasta Wągrowca
ul. Kościuszki 15 a, 62100 , Wągrowiec, Poland

25 min.

to 2018-01-16 09:30

Dostawa leków

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1, 56100 , Lubiąż, Poland

25 min.

to 2018-01-16 09:30
Items per page:
of623