Public tenders (2226)

Categories

Filters

Form validation errors

Public tender source:
Voivodship:
Select voivodshipsVoivodships list
Select allUnselect all
OK
City:

ApplyClear criteria
Adjust content of new public tenders notification by watched categories and keywords    Settings
Search is still in progress.
You may display full results.Show full search results.
Products and services catalog
See selected suppliers by categories
Sort by:
of45

Usługi przygotowywania posiłków

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ
ul. Promenada 7, 63-100, Śrem, Greater Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097, Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200, Kluczbork, Opole Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Chemikalia do uzdatniania wody

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47, 40-635, Katowice, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Produkty głęboko mrożone

4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28, 50-984, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Różne urządzenia i produkty medyczne

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090, Lublin, Lublin Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Artykuły różne

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47, 40-635, Katowice, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Produkty przemiału ziarna

4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28, 50-984, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Różne nawozy

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64-122, Pawłowice, Greater Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Różne nawozy

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64-122, Pawłowice, Greater Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Zamiatarki drogowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 65-120, Zielona Góra, Lubusz Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Komputery osobiste

Województwo Warmińsko-Mazurskie
ul. Emilii Plater 1, 10-562, Olsztyn, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Tablety graficzne

Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 2305
ul. Marsa 80, 04-520, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Urządzenia do stymulacji pracy serca

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075, Lublin, Lublin Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506, Lesznowola, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
Dolne Młyny 23, 59-700, Bolesławiec, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-642, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Urządzenia diagnostyczne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089, Białystok, Podlaskie Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Zestawy opatrunkowe

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00-315, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Protezy ortopedyczne

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13, 05-400, Otwock, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097, Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Jednostka Wojskowa Nr 2063
ul. Banacha 2, 00-909, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Skanery rezonansu magnetycznego

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101, Gliwice, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Wyroby włókiennicze

Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15, 92-103, Łódź, Łódź Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustroń
ul. 3 Maja 108, 43-450, Ustroń, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097, Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126, 61-492, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Laboratoryjne usługi badawcze

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.
ul. Bukowska 70, 60-812, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Urządzenia sieciowe

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090, Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Produkty farmaceutyczne

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320, Polanica-Zdrój, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi badania opinii publicznej

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 9, 43-300, Bielsko-Biała, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5, 01-748, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Przenośniki

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
pl. Medyków 1, 41-200, Sosnowiec, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Przyrządy używane na salach operacyjnych

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Stacje robocze

Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Komputery przenośne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Komputery przenośne

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2, 59-220 ..., Legnica, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Odczynniki laboratoryjne

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Kabel średniego napięcia

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4, 44-330, Jastrzębie-Zdrój, Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Urządzenia medyczne

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Różne produkty lecznicze

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090, Lublin, Lublin Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Gmina Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100, Niemodlin, Opole Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Serwery

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8, 50-304, Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Serwery

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00

Komputery osobiste

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9, 00-583, Warszawa, Masovian Voivodeship, Poland

2 days 03 hrs.

to 2017-10-23 00:00
Items per page:
of45