Hodowla, chów i użytkowanie kóz

Description language
Catalogue name:Hodowla, chów i użytkowanie kóz
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:
88.00 PLN + VAT
88.00 PLN
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 6651116161
 
Confirmed profile data
Szafirkowa 14
62-510 Konin
Poland
603 948 477
Company products: (320)
Question to the seller

Product description

Autorami książki są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści, gdzie kompleksowo omawiane są zagadnienia hodowli i chowu kóz ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia, pielęgnacji oraz charakterystycznych dla tego gatunku zachowań zwierząt.

Szczegółowo opracowany rozdział o pozyskiwaniu i przetwórstwie mleka koziego pozwala na doskonalenie wiedzy z zakresu mlecznego użytkowania kóz.

Omawiane zagadnienia genetyki populacji oraz programów hodowlanych dla kóz mlecznych umożliwiają poznanie dokonań i kierunków obecnie realizowanych prac hodowlanych.

Książka zawiera najnowsze informacje na temat postępów cytogenetyki i genetyki molekularnej w badaniach nad genomem kozy oraz obszerny rozdział omawiający etiologię, epidemiologię i zwalczanie chorób kóz.

Całość uzupełniają liczne, piękne i starannie dobrane ilustracje, wśród których na szczególne podkreślenie zasługują unikalne, w przeważającej większości po raz pierwszy publikowane fotografie dzikich przedstawicieli podrodziny Caprinae.