Ubezpieczenie floty

Description language
Catalogue name:Ubezpieczenie floty
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:to be agreed
Price is negotiable
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 6912272464
 
Removed from CEIDG
593
32-720 Stary Wiśnicz
Poland
502 719 350
Company products: (5)
Question to the seller

Product description

Ubezpieczenie pięciu lub więcej pojazdów należących do jednego Ubezpieczającego, będącego przedsiębiorcą z możliwością ubezpieczenia na warunkach flotowych pojazdów prywatnych należących do właściciela firmy lub do członków zarządu.

W ramach ubezpieczeń flotowych mogą być zawierane umowy w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • OC,
  • Zielona Karta,
  • Autocasco,
  • Assistance,
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego.

Ubezpieczenie flotowe pozwalają na znaczne obniżenie kosztów ubezpieczenia pojazdów w firmie ze względu na:

  • uśrednione stawki na poszczególne grupy pojazdów ustalane indywidualnie dla każdego Klienta,
  • szkodowość, która nie jest klasyfikowana za pomocą klasy Bonus-Malus (dzięki temu szkody mają mniejszy wpływ na stawki niż w ubezpieczeniach indywidualnych),
  • brak zwyżek dla młodych kierowców,
  • stawki w NNW liczone za pojazd, a nie za ilość miejsc.