Wdrożenie PN EN 1090

Description language
Catalogue name:Wdrożenie PN EN 1090
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:to be agreed
11,000.00 PLN + VAT
11,000.00 PLN
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 6443502494
 
Confirmed profile data
Sucha 47
41-200 Sosnowiec
Poland
Company products: (7)
Question to the seller

Product description

PRACE WSTĘPNE / AUDYT ZEROWY

 • Weryfikacja zarządzania przedsiębiorstwem pod kątem wymogów spawalniczych.
 • Omówienie harmonogramu prac, formy i częstotliwości spotkań.
 • Określenie zakresu badan wstępnych typu.
 • Ustalenie zależności organizacyjnych firmy (schemat organizacyjny), oraz odpowiedzialności pracowników firmy.
 • Zebranie wstępnych informacji do tworzenia Księgi i procedur systemowych.

TWORZENIE DOKUMENTACJI SYSTEMU.

 • Przegląd i korekta procedur, instrukcji, formularzy oraz etykiet dotyczących sprawdzeń i kontroli w tym kontroli przyjęcia materiałów, sprawdzeń laboratoryjnych.
 • Opracowanie deklaracji właściwości użytkowych i znakowania CE zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami wyrobu oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Opracowanie dokumentacji systemowej.
 • Opracowanie Księgi jakości i ZKP.

WPROWADZENIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ.

 • Przegląd i korekta Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji oraz procedur systemowych.
 • Udzielenie wskazówek dotyczących wdrożenia Księgi ZKP, oraz procedur systemowych.
 • Ustalenie zasad nadzoru nad dokumentacja systemowa.
 • Przeprowadzenie szkolenia ogólnego z zakresu przepisów prawnych dotyczących Zakładowej Kontroli Produkcji, ISO 3834 oraz znakowania wyrobów znakiem CE.

PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOSCI WYROBU.

 • Przeprowadzenie przeglądu dokumentacji.
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 • Poinformowanie Zamawiającego o stanie gotowości zakładu do certyfikacji.

NA ŻYCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO.

 • Audyt certyfikacyjny- obecność i wsparcie (audyt dodatkowo płatny na rzecz jednostki certyfikującej)
 • Techniczna pomoc podczas audytu certyfikacyjnego prowadzonego przez Jednostkę Certyfikującą.

Pomoc przy:

 • Zgłoszeniu do Jednostki Certyfikującej,
 • Zaplanowaniu i usunięciu ewentualnych niezgodności wskazanych przez Jednostkę Certyfikującą,
 • Zaplanowaniu i usunięciu ewentualnych niezgodności wskazanych przez Jednostkę Certyfikującą.

CENA OSTATECZNA USTALANA PO AUDYCIE WSTĘPNYM.