OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE - pomoc prawna dla przedsiębiorców

Description language
Catalogue name:OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE - pomoc prawna dla przedsiębiorców
Minimum order::1 x service
Delivery cost:to be agreed
Price is negotiable
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x service
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 7282487375
 
Confirmed profile data
ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź
Poland
42 677 77 87
References (1)
Company products: (6)
Question to the seller

Product description

Obsługa i doradztwo prawne - pomoc prawna dla przedsiębiorców

Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać problemy z wielu dziedzin prawa, a w szczególności w zakresie: prawa gospodarczego i handlowego, korporacyjnego, upadłościowego i naprawczego, prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy.

Proponujemy również konsultacje i porady w obszarach innych gałęzi prawa, takich, jak: prawo podatkowe, prawo budowlane, procedura administracyjna. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi prawnikami, z których część jest pracownikami naukowymi czołowych polskich uczelni wyższych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Specjalizujemy się w sporządzaniu, opiniowaniu i weryfikacji projektów wszelkiego rodzaju umów występujących w profesjonalnym obrocie gospodarczym (w tym umów przedwstępnych, wzorców umów, ogólnych warunków umów oraz regulaminów, umów wielostronnych, klauzul umownych: wypowiedzenia, odstąpienia, ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa), a także w sądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi.

Nasza Kancelaria pracuje według wcześniej umówionych przejrzystych stawek godzinowych uzależnionych od trudności danego projektu lub w ramach ustalonego miesięcznego ryczałtu dopasowanego do potrzeb danego Klienta.