Obsługa kadrowo płacowa - ZEWNĘTRZNY DZIAŁ KADR

Description language
Catalogue name:Obsługa kadrowo płacowa - ZEWNĘTRZNY DZIAŁ KADR
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:to be agreed
30.00 PLN - 100.00 PLN + VAT wholesale price
30.00 PLN - 100.00 PLN
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 9372151384
 
Confirmed profile data
Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała
Poland
33 496 35 55
Company products: (5)
Question to the seller

Product description

Proponujemy firmom przejęcie działu kadrowego i płacowego (osobno lub razem).

W ramach usług proponujemy kompleksową obsługe pracowników - od przyjęcia do zwolnienia, administrację i nadzór nad dokumentami kadrowymi oraz pełną obsługę ZUS.

 

Kadry:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników;
 • kontrola dokumentów historycznych pracowników;
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie
 • skierowania na szkolenia BHP; kontrola dokumentacji szkoleń;
 • sporządzanie umowy o pracę;
 • sporządzanie umów cywilno – prawnych
 • sporządzenie oświadczeń i pism zgodnie z Kodeksem Pracy
 • ewidencje świadectw lekarskich dopuszczających do pracy;
 • prowadzenie kartotek urlopowych oraz rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
 • sporządzanie aneksów i wypowiedzeń;
 • administrowanie teczkami pracowniczymi;
 • przeprowadzanie rejestracji pracowników w ZUS;
 • przygotowywanie raportów kadrowych;
 • sporządzanie dokumentów do rent, emerytur i świadczeń rehabilitacyjnych;
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • reprezentowanie klienta przed GUSem, ZUSem;
 • reprezentowanie interesów klienta przed PIP;
 • przygotowanie dokumentacji przed kontrolą PIP;
 • inne usługi wg zapotrzebowania;
 • NOWOŚĆ: oferujmy usługę auditu kadrowego - dla Przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić poprawność prowadzonej przez siebie dokumentacji (usługa jednorazowa lub okresowa). Szczegóły

Płace:

 • sporządzanie listy płac i zasiłków;
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń;
 • deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • przygotowanie „pasków wynagrodzeń”;
 • sporządzanie deklaracji PFRON;
 • rejestracja pracownika w ZUSie;
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych;
 • rozliczanie nadgodzin;
 • naliczanie premii;
 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowania pracownika;
 • sporządzanie wydruków rozliczeniowych do ZUS

              Kadry,płace, outsourcing płacowy i kadrowy - więcej informacji

DORADZTWO:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy i przepisów BHP;
 • doradztwo w zakresie trwania zatrudnienia pracownika;
 • pomoc przy zatrudnianiu, przenoszeniu oraz zwalnianiu pracownika;
 •  pomoc przy sporządzaniu dokumentów (umów, aneksów, wypowiedzeń, korespondencji urzędowej itp.);
 • sporządzamy lub pomagamy sporządzić wzory dokumentów;
 • pełen consulting z zakresu kadr, płac, bhp.

WSPÓŁPRACA:

Proponujemy pełną lub fragmentaryczną obsługę firmy na zasadach outsourcingu (obsługi zewnętrznej). Usługę oferujemy jako współpracę ciągłą – na zasadzie podpisanej umowy lub jako usługę jednorazową, po otrzymaniu zlecenia  od Klienta.