Szkolenie podstawy rachunkowości

Description language
Catalogue name:Szkolenie podstawy rachunkowości
Minimum order::1 x piece
Delivery cost:to be agreed
1,000.00 PLN + VAT
1,000.00 PLN
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x piece
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 8762160166
 
Confirmed profile data
3Maja 20/3
85-016 Bydgoszcz
Poland
Company products: (23)
Question to the seller

Product description

Szkolenie postawy rachunkowości 

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy na temat rachunkowości. Szkolenie ma na celu przygotowanie kandydatów do pracy w działach księgowości oraz w biurach rachunkowych.

Adresaci szkolenia: osoby, które nie miały styczności z zagadnieniami rachunkowości, ale wiążą z tym swoją przyszłość zawodową. Szkolenie również kierujemy do osób, które pracują w innych działach, a chcą poznać, pogłębić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

Program szkolenia:

1.Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości - źródła prawne, klasyfikacja, podział i zasady funkcjonowania kont księgowych, konta bilansowe, wynikowe, pozabilansowe, operacje gospodarcze, ich udokumentowanie i ewidencja, zasady: bilansowa, ciągłości oraz podwójnego zapisu, dokumenty księgowe, kontrola oraz zasada poprawiania błędów, części składowe, funkcje oraz postać ksiąg rachunkowych; 

Aktywa trwałe: pojęcie środków trwałych, co to są wartości niematerialne i prawne, zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, ewidencja środków trwałych, tabela amortyzacyjna, klasyfikacja środków trwałych, metody amortyzacji środków trwałych, ewidencja sprzedaży, darowizny i likwidacji środków trwałych; Ewidencja środków pieniężnych: zasady obrotu pieniężnego, obrót gotówkowy, bezgotówkowy i jego udokumentowania; środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w banku, środki pieniężne w drodze, niedobory i nadwyżki w kasie; Rozrachunki; Ewidencje materiałów i towarów; ewidencja kosztów i przychodów; bilans; rachunek zysków i strat; wynik finansowy

2.Warsztaty praktyczne – obsługa programu Symfonia 
3.Egzamin wewnętrzny

Ilość godzin szkolenia: 100, w tym:
- 60h – zajęcia teoretyczne
- 40h – obsługa programu Symfonia 

Cena 1000/os.
Miejsce szkolenia: 
Centrum Szkoleń Progress Magdalena Talkowska 
ul. 3 Maja 20/3, 
85-016 Bydgoszcz

Zapisy na szkolenia email lub telefonicznie 

Serdecznie zapraszamy!