BADANIA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU OLYMPUS

Description language
Catalogue name:BADANIA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU OLYMPUS
Minimum order::1 x service
Delivery cost:to be agreed
Price is negotiable
 

In order to continue, correct errors

Quantity:*
x service
Ask for offer
Company identifier (Tax ID): 6340126016
 
Confirmed profile data
Pl.Gwarków 1
40-166 Katowice
Poland
3225816319
Company products: (277)
Question to the seller

Product description

Badania monitoringowe i analityczne środowiska.

Na staowisku badawczym przeprowadza się badania mikroskopowe próbek stałych: pyłów, koksów, filtrów, biomasy, części metalowych. Identyfikacja rodzajów pyłów, koksów. Analiza pyłów kopalnianych pod kątem obecności koksów powstałych w wyniku wybuchu pyłu węglowego.