Obserwuj kategorię

Woda spożywcza (25)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych
ul. Park 4, 42690, Tworóg, Polska

Data nie została określona

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do placówek oświatowych na terenie Gminy Sobków.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
ul. Źródłowa 4, 28305 , Sobków, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
ul. Chorzowska 38, 41605 , Świętochłowice, Polska

Data nie została określona

Dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91048 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 63/ZP/WTiZ/17)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobkach nr 56, 58, 58

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4, 02511 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Narewce

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odbiór ścieków dla budynku w Poznaniu, przy ul. Dojazd 10 B

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Dojazd 30, 60631 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków będących w trwałym zarządzie MOPR w Bytomiu w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16, 41902 , Bytom, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody do budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Mężeninie, Mężenin 29 18-312 Rutki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15703 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, artykułów sypkich i przetworów spożywczych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27, 61459 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawy produktów spożywczych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99200 , Poddębice, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2018

Zespół Szkół
ul. Unicka 5, 21110 , Ostrów Lubelski, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej/ mineralnej dla Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2018.

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, 02353 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

DD/ZP 2232/1/2018

Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16, 57300 , Kłodzko, Polska

Data nie została określona

„Dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz” (nr postępowania ZP-5/OSIR/2017).

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Żoliborz" m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
ul. Potocka 1, 01652 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW Część I postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów i Glina wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości: Dąbrówka, Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Glina, Pogorzel, Jatne gm. Celestynów. Część II postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów, pompowni wody w Ponurzycy wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Celestynów, Stara Wieś, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca, Zabieżki gm. Celestynów

Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5, 05430 , Celestynów, Polska

Data nie została określona

Warzywa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4, 02-511, Warszawa, mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – napojów do Restauracji Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu w podziale na 4 części: 1. Kawa, Herbata, 2.Woda, 3 Soki, 4. Napoje orzeźwiające

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
ul. Ratuszowa 6, 58304 , Wałbrzych, Polska

Data nie została określona

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40074 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Woda pitna

Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa, mazowieckie, Polska

Data nie została określona

„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Malawie w 2018 r."

Zespół Szkół w Malawie
Malawa, 36007 , Malawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71, 02903 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W MILANÓWKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Piotra Skargi w Milanówku
Królewska 69, 05822, Milanówek, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Powiatowa Bursa Szkolna
ul. Koszalińska 2, 77300 , Człuchów, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: