Obserwuj kategorię

Oleje i tłuszcze (83)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z2

Zakup i dostawa produktów ogólnospożywczych na potrzeby żywienia w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
ul. Przebendowskiego 1, 84200 , Wejherowo, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
ul. Jana Matejki 3, 43400 , Cieszyn, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – VI części

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
Plac Przemysława 9, 62005 , Owińska, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych
ul. Park 4, 42690, Tworóg, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im.Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu i Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu w roku 2018

Gmina Kamień
Diamentowa 15, 22113 , Kamień, Polska

Data nie została określona

Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4, 02511 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa produktów mleczarskich,mięsa i produktów mięsnych

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10, 38100 , Strzyżów, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
ul. Jana Matejki 3, 43400 , Cieszyn, Polska

Data nie została określona

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do placówek oświatowych na terenie Gminy Sobków.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie
ul. Źródłowa 4, 28305 , Sobków, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych: produktów nabiałowych i tłuszczy roślinnych do Zakładu Karnego w Jaśle.

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467, 38200 , Jasło, Polska

Data nie została określona

Dostawa mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Zamościu

Zakład Karny w Zamościu
ul. Okrzei 14, 22400 , Zamość, Polska

Data nie została określona

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA STOŁÓWKI ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. GRAŻYNY BACEWICZ W PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
ul. Fałata 32, 75434 , Koszalin, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
ul. Królewiecka 35, 14500 , Braniewo, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa żywności do stołówki przedszkolnej

Przedszkole Samorządowe nr 32 "Bajkowe Miasteczko" w Białymstoku
ul. Kazimierza Pułaskiego 55, 15337 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Sprawa 7/ZP/2018

Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"
ul. Batorego 57, 43100 , Tychy, Polska

Data nie została określona

Zakup wraz z dostawą produktów owocowo-warzywnych, olejów i tłuszczy, produktów przemiału ziarna oraz różnych produktów spożywczych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4, 22463 , Radecznica, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu – 12 części

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
ul. Lubomelska 42372, 20704 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych

Dom Pomocy Społecznej w Gródku
Gródek 26, 26720 , Gródek, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy prowiantu na statek s/y „OCEANIA” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk
Powstańców Warszawy 55, 81712 , Sopot, Polska

Data nie została określona

dostawy nabiału i pieczywa

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 42686, 59900 , Zgorzelec, Polska

Data nie została określona

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywności w zakresie produktów mleczarskich dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
ul. Zdrojowa 18, 32400 , Myślenice, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie – 9 Części

Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda
ul. Lubomelska 42372, 20704 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach - Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV w VIII grupach (częściach) asortymentowych

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego
Łyszkowice 64, 32104 , Koniusza, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa mleka i artykułów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8, 47100 , Strzelce Opolskie, Polska

Data nie została określona

„Sukcesywne świadczenie dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia żywienia zbiorowego”

Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Budy Głogowskie 846, 36060 , Głogów Młp., Polska

Data nie została określona

Dostawy drobiu, wędlin, mięsa oraz podrobów dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Kule 2, 42110 , Popów, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie

Zakład Karny w Barczewie
ul. Klasztorna 7, 11010 , Barczewo, Polska

Data nie została określona

CRZP/4/2018/AEZ Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018

Akademia Morska w Gdyni
Morska 81-87, 81225, Gdynia, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Brygadzistów 18, 01384 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ogrodowa 16, 21200 , Parczew, Polska

Data nie została określona

Dostawa mleka i przetworów mlecznych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa żywności na potrzeby Gminy Bełchatów oraz jej jednostek organizacyjnych – na rok 2018

Gmina Bełchatów
Kościuszki 13, 97400 , Bełchatów, Polska

Data nie została określona

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
ul. J. Piłsudskiego 31, 42470 , Siewierz, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
ul. 1000-lecia 15, 18200 , Wysokie Mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa żywności do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, z podziałem na zadania (liczba zadań 3), odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa.

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Wolska 5, 20411, Lublin, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Generała Hallera 8, 43400 , Cieszyn, Polska

Data nie została określona

dostawy nabiału, ryb, mięsa i wędlin, pieczywa

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 42686, 59900 , Zgorzelec, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Baranowicka 203, 15530 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Zamówienie na dostawę różnych artykułów spożywczych o wartości nie przekraczającej 130 tys. EURO

Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów
Zebrzydowice 1, 34130 , Kalwaria Zebrzydowska, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Radłowie w 2018 roku

Zespół Szkół w Radłowie
Ul. Szkolna 1, 33130 , Radłów, Polska

Data nie została określona

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu ul. Szkolna 10 , na rok kalendarzowy 2018 – II podejście dla części : I, II, III, V, VI, VII

Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu
Szkolna 10, 32830 , Wojnicz, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku.

Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku
ul. Pietrasze 29, 15131 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku w roku 2018

Dom Pomocy Społecznej w Sucharączku
Suchorączek 51, 89410 , Więcbork, Polska

Data nie została określona

Olej rzepakowy

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64122 , Pawłowice, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa w 2018 r. artykułów spożywczych dla potrzeb Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 46200 , Kluczbork, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Białej

Gmina Biała
ul. Rynek 10, 48210 , Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie w 2018w.

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie
Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43600 , Jaworzno, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci produktów spożywczych różnych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.

Szkoła Policji w Katowicach
ul. Gen. Jankego 276, 40684 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak
ul. Łopuskiego 13, 78100 , Kołobrzeg, Polska

Data nie została określona

zakup i dostawy nabiału, mleka specjalistycznego oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35301 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z2