Obserwuj kategorię

Odpady przemysłowe (23)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących.

Lasy Miejskie - Warszawa
ul. Korkowa 170A, 04549 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 - 2019”z podziałem na 2 części

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85010, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45085 , Opole, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z obiektów w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER"

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12, 05510 , Konstancin-Jeziorna, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Jana Pawła II 2, 41100 , Siemianowice Śląskie, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/9/2018

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wólczańska 191, 90531 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych (II)

Szpital Specjalistyczny w Pile
ul. Rydygiera 1, 64920 , Piła, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru i utylizacji odpadów, gastronomicznych, medycznych oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.

Jednostka Wojskowa 4340
ul. Narutowicza, 70231 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2, 20442 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gmina Władysławowo
ul. gen. J. Hallera 19, 84120 , Władysławowo, Polska

Data nie została określona

Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących.

Lasy Miejskie - Warszawa
ul. Korkowa 170A, 04549 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Odbiór i transport odpadów ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50137 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16, 40752, Katowice, Polska

Data nie została określona

odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych – w tym odpadów medycznych

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 2, 62300 , Września, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180108*, 180109 wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30663 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85010, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85010, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
ul. Fabryczna 27, 15471 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki ekipy dozymetrycznej w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym.

Państwowa Agencja Atomistyki
Bonifraterska 17, 00203, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09 z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia (w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnieniem sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Pabianicka 62, 93513 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13, 05400 , Otwock, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych ze Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Solidarności 67, 03401 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
dr K. Jaczewskiego 7, 20090 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: