Obserwuj kategorię

Odpady przemysłowe (64)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z2

Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45085 , Opole, Polska

3 godz. 51 min.

do 2018-01-19 10:50

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
ul. Fabryczna 27, 15471 , Białystok, Polska

4 dni 02 godz.

do 2018-01-23 09:00

Usługi związane z odpadami

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, pokój 138, I piętro, 30-347, Kraków, małopolskie, Polska

6 dni 01 godz.

do 2018-01-25 08:45

Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych/medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3, 61285 , Poznań, Polska

6 dni 02 godz.

do 2018-01-25 09:00

„Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy.”

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53439 , Wrocław, Polska

6 dni 04 godz.

do 2018-01-25 11:00

Usługi związane z odpadami

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 2, 24-100 ..., Puławy, lubelskie, Polska

12 dni 03 godz.

do 2018-01-31 10:00

Usługi w zakresie higieny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060, Chęciny, świętokrzyskie, Polska

27 dni 03 godz.

do 2018-02-15 10:00

Usługi w zakresie higieny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 26-060, Chęciny, świętokrzyskie, Polska

27 dni 03 godz.

do 2018-02-15 10:00

Świadczenie usługi magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego, 51124 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80803 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70, 27200 , Starachowice, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37450 , Stalowa Wola, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego niebezpiecznych odpadów medycznych pochodzących z SPZOZ w Wieluniu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16, 98300 , Wieluń, Polska

Data nie została określona

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 oraz filii Szpitala: Szpital Rehabilitacyjny w Poznaniu ul. Uzdrowiskowa 2 oraz filii Zakład Opiekuńczo Leczniczy Poznań ul. Grobla 26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 42570, 60479 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji pn:"Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru wraz z urządzeniami do oddymiania w obiektach DPS Dębica"

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy
ul. 23 Sierpnia 3, 39200 , Dębica, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji odpadów.

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78, 10357 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych odpadów oraz dostawy pojemników

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
al. Jana Pawła II 7, 44335 , Jastrzębie-Zdrój, Polska

Data nie została określona

Odbiór nieczystości stałych oraz odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia medycznego

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4, 22463 , Radecznica, Polska

Data nie została określona

Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Częstochowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40017, Katowice, Polska

Data nie została określona

Uprzątanie zwłok zwierząt dziko żyjących

Lasy Miejskie - Warszawa
ul. Korkowa 170A, 04549 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania , przetwarzania niebezpiecznych medycznych odpadów zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych, innych niż niebezpieczne odpady medyczne oraz odpadów wytwarzanych w związku z działalnością Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41800 , Zabrze, Polska

Data nie została określona

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Gmina Złoty Stok
ul. Rynek 22, 57250 , Złoty Stok, Polska

Data nie została określona

świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44, 85667 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Usługi odbioru i utylizacji odpadów

"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 30, 96300 , Żyrardów, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Szpitalna 1, 26110 , Skarżysko-Kamienna, Polska

Data nie została określona

ODBIÓR ,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZADZIM.

Gmina Zadzim
Zadzim 44, 99232 , Zadzim, Polska

Data nie została określona

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 29, 44100 , Gliwice, Polska

Data nie została określona

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Sienkiewicza 3, 47400, Racibórz, Polska

Data nie została określona

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska, 27415 , Kunów, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia lub odzysku odpadów powstających na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2, 05131, Zegrze, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25956 , Kielce, Polska

Data nie została określona

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Bohaterów Warszawy 67, 28100 , Busko-Zdrój, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA I INSTALACJA ZASILACZA AWARYJNEGO UPS WRAZ Z UTYLIZACJĄ INSTNIEJĄCEGO ORAZ DOSTAWA I INSTALACJA BATERII DO UPSÓW WRAZ Z UTYLIZACJĄ INSTNIEJĄCYCH BATERII - 2 pakiety

Szpital Powiatowy w Zawierciu
Miodowa 14, 42400 , Zawiercie, Polska

Data nie została określona

Usługa gospodarowania odpadami powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10, 33300 , Nowy Sącz, Polska

Data nie została określona

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 42372, 26020 , Chmielnik, Polska

Data nie została określona

Usługa załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pokonsumpcyjnych oraz medycznych z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

Jednostka Wojskowa Nr 2063
Stefana Banacha 2, 00909, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie zlewni nr 2 i 4 Przytór - Łunowo w Świnoujściu w latach 2018-2021

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72600 , Świnoujście, Polska

Data nie została określona

Stałe świadczenie usług komunalnych polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Paczków

Gmina Paczków
Rynek 1, 48370 , Paczków, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 40, 41250, Czeladź, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250, 60166 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Gmina Miasta Braniewa
Kościuszki 111, 14500, Braniewo, Polska

Data nie została określona

Usługa unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Krakowska 31, 32700, Bochnia, Polska

Data nie została określona

Przebudowa instalacji SAP w budynku A-3 na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-588/17

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30059, Kraków, Polska

Data nie została określona

Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych (kod 18 01 02* i kod 18 01 03*), odpadów medycznych specjalnych (kod 18 01 06*), odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 01, 18 01 04, kod 18 01 09) pochodzących z działalności Instytutu Kardiologii w okresie 36 miesięcy”

Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, 04628 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40074 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenie Gminy Braniewo

Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Tomasza Sielickiego
ul. Moniuszki 5, 14500 , Braniewo, Polska

Data nie została określona

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 11200 , Bartoszyce, Polska

Data nie została określona

Usługa odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7, 41902 , Bytom, Polska

Data nie została określona

Odbiór i przejęcie gospodarowania odpadami medycznymi niebezpiecznymi (zakaźnymi i specjalnymi), odbiór innych odpadów i przejęcie gospodarowania nimi oraz wywóz odpadów komunalnych wraz dzierżawą pojemników na odpady różnego pochodzenia dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
ul. Mączna 4, 70780 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 38, 78100 , Kołobrzeg, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z2