Obserwuj kategorię

Odpady i surowce wtórne (1378)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 05.02.2018r. do 30.09.2018r.”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 64500 , Szamotuły, Polska

1 godz. 48 min.

do 2018-01-19 08:45

Usługa odbioru, transportu, unieszkodliwiania i recyklingu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych wraz z wyposażeniem w kontenery do ich zbiórki

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
Al. Legionów 10, 41902 , Bytom, Polska

2 godz. 03 min.

do 2018-01-19 09:00

Utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych na lewobrzeżu Szczecina;

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. Klonowica 5, 71241 , Szczecin, Polska

2 godz. 33 min.

do 2018-01-19 09:30

Usługa w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
dr K. Jaczewskiego 7, 20090 , Lublin, Polska

2 godz. 33 min.

do 2018-01-19 09:30

Usługi związane z odpadami

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085, Skoki, wielkopolskie, Polska

3 godz. 03 min.

do 2018-01-19 10:00

Transport odpadów o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej

Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
Wierzawice 874, 37300 , Leżajsk, Polska

3 godz. 03 min.

do 2018-01-19 10:00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CZYSZCZENIA SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2 WOG WE WROCŁAWIU ORAZ WYWOZU ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH Z REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH W JASTRZĘBIU

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102, 50984 , Wrocław, Polska

3 godz. 03 min.

do 2018-01-19 10:00

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych połozonych na terenie gminy Zbuczyn

Wójt Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1, 08106 , Zbuczyn, Polska

3 godz. 03 min.

do 2018-01-19 10:00

Interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 będących w administracji GDDKiA O/Opole Rejon w Kluczborku w okresie 24 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45085 , Opole, Polska

3 godz. 53 min.

do 2018-01-19 10:50

Usługi związane z odpadami

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, Polska

4 godz. 03 min.

do 2018-01-19 11:00

Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczanych przez mieszkańców odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15110 , Białystok, Polska

4 godz. 03 min.

do 2018-01-19 11:00

Odbiór z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 wraz z ich zagospodarowaniem w 2018 roku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Komunalna 31, 33100 , Tarnów, Polska

4 godz. 03 min.

do 2018-01-19 11:00

Odbiór odpadów z terenów komunalnych

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62050 , Mosina, Polska

4 godz. 53 min.

do 2018-01-19 11:50

Usuwanie i obróbka odpadów

Miasto Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100, Skierniewice, łódzkie, Polska

5 godz. 03 min.

do 2018-01-19 12:00

WYKONANIE ZASTĘPCZE USUNIĘCIA ODPADÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z POŻAREM JAKI MIAŁ MIEJSCE W LISTOPADZIE 2014 R. Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA LUB MAGAZYNOWANIA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W SKIERNIEWICACH (PRZED ZMIANĄ NAZWY ULICY, PRZY UL. DOMARASIEWICZA 3/5)

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96100, Skierniewice, Polska

5 godz. 03 min.

do 2018-01-19 12:00

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI DRÓG MIEJSKICH

Urząd Miejski Oława
Plac Zamkowy 15, 55200 , Oława, Polska

5 godz. 03 min.

do 2018-01-19 12:00

USŁUGA W ZAKRESIE PRZYJĘCIA DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY UŚCIE GORLICKIE W ROKU 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wysowa-Zdrój 69, 38316 , Wysowa-Zdrój, Polska

5 godz. 03 min.

do 2018-01-19 12:00

Usługi związane z odpadami

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800, Włocławek, kujawsko-pomorskie, Polska

3 dni 01 godz.

do 2018-01-22 08:30

„Bieżące utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej miasta Puławach”.

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Skowieszyńska 51, 24100 , Puławy, Polska

3 dni 02 godz.

do 2018-01-22 09:00

Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno sp. z o. o.
Sierzno, 77131 , Rekowo, Polska

3 dni 02 godz.

do 2018-01-22 09:15

Usługi związane z odpadami

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
ul. Młyńska 2A, 22-530, Mircze, lubelskie, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:00

Usługi sprzątania i zamiatania ulic

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, Warszawa, mazowieckie, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:00

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu, 71080 , Szczecin, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrzany

Gmina Dobrzany
Ul. Staszica 1, 73130 , Dobrzany, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:00

Zagospodarowanie odpadów PSZOK

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
Marklowicka 21, 44300 , Wodzisław Śląski, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1, 32329 , Bolesław, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:00

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14, 63040 , Nowe Miasto nad Wartą, Polska

3 dni 03 godz.

do 2018-01-22 10:45

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w zabudowie rekreacyjnej położonych na terenie Gminy Wyszków w latach 2018-2019

Gmina Wyszków
Aleja Róż 2, 07200 , Wyszków, Polska

3 dni 04 godz.

do 2018-01-22 11:00

"Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach”

Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26, 32410 , Dobczyce, Polska

3 dni 04 godz.

do 2018-01-22 11:00

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60770 , Poznań, Polska

3 dni 05 godz.

do 2018-01-22 12:00

Usługi sprzętowe walcem wibracyjnym na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Cmentarnej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Matejki 6, 41800 , Zabrze, Polska

4 dni 01 godz.

do 2018-01-23 08:00

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku
ul. Fabryczna 27, 15471 , Białystok, Polska

4 dni 02 godz.

do 2018-01-23 09:00

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4, 24-300, Opole Lubelskie, lubelskie, Polska

4 dni 03 godz.

do 2018-01-23 10:00

Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Gmina Krynica-Zdrój, działająca poprzez jednostkę organizacyjną - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 37, 33380 , Krynica-Zdrój, Polska

4 dni 03 godz.

do 2018-01-23 10:00

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r.

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33, 07411 , Rzekuń, Polska

4 dni 03 godz.

do 2018-01-23 10:00

Usługi związane z odpadami

Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1, 10-101, Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska

4 dni 04 godz.

do 2018-01-23 11:00

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza.

Gmina Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37740 , Bircza, Polska

4 dni 04 godz.

do 2018-01-23 11:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siemiatycze

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17300 , Siemiatycze, Polska

4 dni 05 godz.

do 2018-01-23 12:00

Usługi związane z odpadami

Gmina Juchnowiec Kościelny
Lipowa 10, 16-061, Juchnowiec Kościelny, podlaskie, Polska

4 dni 05 godz.

do 2018-01-23 12:00

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87800, Włocławek, Polska

5 dni 01 godz.

do 2018-01-24 08:30

OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH I POJEMNIKÓW NA PSIE ODCHODY, UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ULIC I PLACÓW (ZAMIATANIE MECHANICZNE) ORAZ SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Gmina Krobia
Rynek 1, 63840 , Krobia, Polska

5 dni 01 godz.

do 2018-01-24 08:45

Usługi związane z odpadami

Gmina Andrychów
Rynek 15, 34-120, Andrychów, małopolskie, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

Usługi związane z odpadami

Gmina Złocieniec
ul. Stary Rynek 3, 78-520, Złocieniec, zachodniopomorskie, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

„ODBIÓR, TRANSPORT I ODZYSK ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SP. Z O. O.”

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.
ul. Żołnierzy WiN 22, 22200 , Włodawa, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

Świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Przeworska w latach 2018-2019

Burmistrz Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10, 37200 , Przeworsk, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KĘTRZYN

Urząd Gminy Kętrzyn
ul. Kościuszki 2, 11400 , Kętrzyn, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

ZAŁADUNEK, ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE DO MIEJSCA DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ POWSTAJĄCYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI POZOSTAJĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2 WOG

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102, 50984 , Wrocław, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05200 , Wołomin, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2018 "

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
ul. T. Kościuszki 1, 97400 , Bełchatów, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Strawczynie

Gmina Strawczyn
ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 , Strawczyn, Polska

5 dni 03 godz.

do 2018-01-24 10:00
Pokaż na stronie: