Obserwuj kategorię

Urządzenia, sprzęt medyczny i serwis (469)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
Kilińskiego 10, 42202, Częstochowa, Polska

198 dni 02 godz.

do 2018-11-07 10:00

Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy wg pakietów 1-124

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

584 dni 01 godz.

do 2019-11-28 09:00

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy – powtórzenie postępowania

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

597 dni 03 godz.

do 2019-12-11 11:00

Dostawa wykrojów termoplastycznych

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85796 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24100 , Puławy, Polska

Data nie została określona

Dostawę materiałów zużywalnych do aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90549 , Łódź, Polska

Data nie została określona

dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103, 01813 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i walidacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15, 40074 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia dla nowego oddziału łóżkowego (DFZP-AB-271-227/2017)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kopernika 36, 31501 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa wkrętów i płytek do drobnych zabiegów ortopedycznych dla SPS ZOZ „Zdroje"

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
ul. Mączna 4, 70780 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje"
ul. Mączna 4, 70-780, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska

Data nie została określona

Produkty lecznicze w podziale na 12 zadań

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89, 01401 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Mickiewicza 1, 45367 , Opole, Polska

Data nie została określona

Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w szpitalu oraz utrzymania ich sprawności z podziałem na pakiety – część 1.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niekłańska 42484, 03924 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

zakupu i dostawy akcesoriów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ wTarnowie - Centralna Pracownia Endoskopii

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska, 33100 , Tarnów, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polanki 119, 80308 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA AKCESORIÓW DO ZABIEGÓW WITREORETINALNYCH.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26, 15950 , Białystok, Polska

Data nie została określona

zakup: • Stołu operacyjnego • Aparaut Esmarcha • Pomp strzykawkowych • Urządzenia do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Jana Pawła II 2, 41100 , Siemianowice Śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu medycznego i stołów operacyjnych

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6, 69100 , Słubice, Polska

Data nie została określona

Natychmiastowa dostawa i wymiana detektora głównego do tomografu komputerowego Aquilion ONE firmy TOSHIBA nr fabr 4CA1242005, przeprowadzenie testów specjalistycznych

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 42686, 59900 , Zgorzelec, Polska

Data nie została określona

dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziału Rehabilitacji SPZOZ w Wolsztynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wschowska 3, 64200 , Wolsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85796 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA LEKÓW RECEPTARIUSZOWYCH -1 ZADANIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20954 , Lublin, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA JEDNORAZOWYCH SKALPELI PLAZMOWYCH WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZAMAWIAJĄCEMU GENERATOR ADO ICH STOSOWANIA

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20954 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Usługa serwisowa sprzętu medycznego tj aparatu RTG Philips Bucky Diagnost oraz tomografu komputerowego Philips MX 16 zainstalowanego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., 83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 7

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
ul. Floriana Ceynowy 7, 83300 , Kartuzy, Polska

Data nie została określona

Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do aparatury Pentra C 200

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
al. Jana Pawła II 7, 44335 , Jastrzębie-Zdrój, Polska

Data nie została określona

135/zp/17 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Pabianicka 62, 93513 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb projektu „Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inwerter applications”, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w programie FIRST TEAM w ramach działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej, zgodnie z umową nr FIRST TEAM/2017-3/26 realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116, 90924 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

wykonanie naprawy po przeprowadzonym przeglądzie wałka giętkiego GA 173 o s/n 11480 od wiertaki Elan będącej na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60355 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji SIEMENS w okresie 36 miesięcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

wykonanie naprawy po diagnostyce unitu laryngologicznego Atmos C31 o numerze 30781 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Laryngologii sala opatrunkowa kobieca.

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60355 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawa zestawu laparoskopowego

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 19, 85826, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Leasing finansowy sprzętu medycznego w postaci dwóch aparatów do znieczuleń dla dzieci i dorosłych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95200 , Pabianice, Polska

Data nie została określona

wykonanie naprawy awaryjnej wraz z przeglądem kolonoskopu CFQ 165 L o s/n: 2103948 będącego na wyposażeniu Centralnej Pracowni Endoskopowej.

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60355 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawa ssaka elektrycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa dla potrzeb ortopedii: 1. Napęd do chirurgii urazowej i ortopedii, 2. Materiał kościozastępczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. 3 Maja 2, 87500 , Rypin, Polska

Data nie została określona

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje"
ul. Mączna 4, 70-780, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO -STENGRAFTY TYPU MULTIBRANCH DLA PONADREGIONALNEGO CENTRUM CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ -NA RATUNEK ŻYCIA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Komputer biurkowy

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007, Kraków, małopolskie, Polska

Data nie została określona

Dostawy systemu do pomiaru krzepliwości krwi wraz z dzierżawą urządzenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44200 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dąbrowskiego 10, 38100 , Strzyżów, Polska

Data nie została określona

Dostawa stymulatorów oraz kardiowerterów serca.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3 Maja 70, 37500 , Jarosław, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ULTRASONOGRAFU

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 5, 37100 , Łańcut, Polska

Data nie została określona

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
Jana Pawła II 2, 41100 , Siemianowice Śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa uniwersalnych narzędzi do zabiegów neurochirurgicznych

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
ul. Dekerta 1, 66400 , Gorzów Wielkopolski, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatora koagulologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Cibórz 5, 66213 , Skąpe, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: