Obserwuj kategorię

Sprzęt laboratoryjny (190)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z4

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do in vitro na potrzeby laboratoriów SPSK-2 w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych Cobas b 123. ZP-ZWR/04/18.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Węgrzynowicza 13, 84300, Lębork, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do barwień immunohistochemicznych

S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66A, 45060 , Opole, Polska

Data nie została określona

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65046 , Zielona Góra, Polska

Data nie została określona

dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora SYSMEX K-4500 wraz z serwisowaniem oraz dzierżawa analizatora kompatybilnego z posiadanym SYSMEX K-4500 oraz innych odczynników dla SPZOZ w Sanoku.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. 800-lecia 26, 38500 , Sanok, Polska

Data nie została określona

Dostawy: odczynników, testów,podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów.

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
ul. Szpitalna 13, 33100 , Tarnów, Polska

Data nie została określona

Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 65046 , Zielona Góra, Polska

Data nie została określona

Przetargu nieograniczonego 1/PN/D/PL/2018 r. na dostawy odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73110 , Stargard Szczeciński, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników krwi do analizatorów ABL 90 FLEX oraz AQT 90 dla SOR

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27, 72300 , Gryfice, Polska

Data nie została określona

Dostawa specjalistycznych odczynników i materiałów zużywalnych do aparatury Pentra C 200

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Mikrobiologii

Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36, 97500, Radomsko, Polska

Data nie została określona

Dostawy odczynników do hodowli identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatów.

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Ułańska 28, 99400 , Łowicz, Polska

Data nie została określona

Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych do badań histologicznych, formaliny oraz laboratoryjnych wyrobów szklanych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35055 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa przeciwciał, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń markerów nowotworowych metodą immunohistochemiczną wraz z dzierżawą aparatów medycznych kompatybilnych z w/w metodą.

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85796 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80862, Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań serologicznych mikrometodą kolumnową wraz z dzierżawą aparatury

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 19, 85826, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz do przeprowadzenia 41400 oznaczeń wraz z akcesoriami oraz wynajem i serwisowanie sprzętu umożliwiającego ich wykonanie do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08110 , Siedlce, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatora koagulologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Cibórz 5, 66213 , Skąpe, Polska

Data nie została określona

dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7, 98200 , Sieradz, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej, 39460 , Nowa Dęba, Polska

Data nie została określona

„Sukcesywne dostawy materiałów do prowadzenia badań histopatologicznych z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wólczańska 191, 90531 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego do mikrobiologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mossego 17, 62065 , Grodzisk Wielkopolski, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników dla Zakładu Patamorfologii i Cytologii Klinicznej- wyczerpanie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratoriów dla Zakładów Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5, 42141 , Przystajń, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, zużywalnego sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20059 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia pracowni w postaci mebli i sprzętu laboratoryjnego oraz pozostałego wyposażenia meblowego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3, 72010 , Police, Polska

Data nie została określona

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10719 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 4, 22300 , Krasnystaw, Polska

Data nie została określona

dostawa sond specyficznych do FISH, sond malujących do FISH wg pakietów 1-3

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa testów laboratoryjnych i szczepów bakteryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26A, 15959 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i wzorców do chromatografii jonowej

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85018 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, testów i innych artykułów wraz z dzierżawą analizatorów w rozbiciu na 4 samodzielne części

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
ul. Klonowa 1, 46300 , Olesno, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Materiały medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90-549, Łódź, łódzkie, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10228, Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy odczynników kalibratorów oraz materiałów kontrolnych do badania mioglobiny i galektyny na dzierżawionych przed ZAiBK analizatorach oraz sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddziału w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44101 , Gliwice, Polska

Data nie została określona

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10, 10748 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dzierżawa aparatów i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z zakresu: równowagi kwasowo-zasadowej ,biochemii, immunochemii, badania moczu oraz system LSI.

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy
ul. Wojska Polskiego 7, 72200 , Nowogard, Polska

Data nie została określona

Dzierżawa analizatora bakteriologicznego wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do przetwarzania testów i opracowania wyników oraz dostawa testów, bulionów i akcesoriów do ww. analizatora.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Mickiewicza 1, 45367 , Opole, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyrobów medycznych- odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
ul. Wierzejewskiego 12, 05510 , Konstancin-Jeziorna, Polska

Data nie została określona

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do badań na rozdział elektroforetyczny białek oraz do wykonywania oznaczeń HbA1c wraz z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4, 02005 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i wyrobów laboratoryjnych

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36200 , Brzozów, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35101 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa płytek Petriego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnego w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08110 , Siedlce, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z4