Obserwuj kategorię

Klimatyzatory, wentylatory, osuszacze (25)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej oraz podłączenie do systemu Bank Krwi urządzenia do szokowego mrożenia osocza w RCKiK Olsztyn. Zamrażarka ma być fabrycznie nowa rok produkcji 2017/2018.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Malborska 2, 10255 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Rozbudowa budynków stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
Krucza 5/11D, 00548, Warszawa, Polska

Data nie została określona

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147, 85915 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Rynek Główny 35, 31011 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18, 69200 , Sulęcin, Polska

Data nie została określona

Modernizacja pomieszczeń po aptece przy ul. Granicznej 24a w Dobrej

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16 a, 72003 , Dobra, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54049 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa filtrów wstępnych i dokładnych dla wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla ZZOZ w Wadowicach

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Karmelicka 5, 34100, Wadowice, Polska

Data nie została określona

Przedmiotem zamówienia jest Przegląd, czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostawa, wymiana i walidacja filtrów HEPA w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska, 33100 , Tarnów, Polska

Data nie została określona

Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57, 38400 , Krosno, Polska

Data nie została określona

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji i wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Sułkowskiego 11, 05400 , Otwock, Polska

Data nie została określona

Wykonanie robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej znajdującego się przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie

"Opera Krakowska" w Krakowie
ul. Lubicz 48, 31512 , Kraków, Polska

Data nie została określona

dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61712, Poznań, Polska

Data nie została określona

„Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Hubala 20ab – część 1”

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
3 Maja 51, 59100 , Polkowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej wraz z odbiorem filtrów zużytych

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02091, Warszawa, Polska

Data nie została określona

„Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach”

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
3 Maja 51, 59100 , Polkowice, Polska

Data nie została określona

Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)

Gmina Międzyrzecz
ul. Rynek 1, 66300 , Międzyrzecz, Polska

Data nie została określona

Dostawa materiałów budowlanych, wyrobów instalacji sanitarnej, c. o. drobnego sprzętu, narzędzi oraz filtrów do central wentylacyjnych.

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
pl. Mariański 7/8, 57540 , Lądek-Zdrój, Polska

Data nie została określona

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji i wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Sułkowskiego 11, 05400 , Otwock, Polska

Data nie została określona

„Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału II zgodnie z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów Szpitalnych”

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27, 00665 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

"Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach" związana z realizacją operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Wyszki
ul. Piórkowska 2, 17132 , Wyszki, Polska

Data nie została określona

Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną.

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Młynarska 43/45, 01170, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Wymiana agregatu wody lodowej nr 3 w systemie klimatyzacji budynku CZRL

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02147 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: