Obserwuj kategorię

Narzędzia i elektronarzędzia (50)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Dostawa zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
Słonimska 47/1, 15029 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Montaż zakupionego przez Zamawiającego centralnego UPS-a APC by Schneider Electric UPS 3500 20 kVA 400 V 3: 1 z 4 modułami akumulatorów 35T20K3I4B4S oraz zakupionego zewnętrznego modułu obejściowego APC– SBPSU30K4CHC1M1-WP wraz z ich uruchomieniem i dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej.

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51163 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5, 42141 , Przystajń, Polska

Data nie została określona

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 14 w Przemyślu”

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl
ul. Rynek 1, 37700 , Przemyśl, Polska

Data nie została określona

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Urząd Miejski w Sulęcinie
ul. Lipowa 18, 69200 , Sulęcin, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Zakup oraz dostawa sprzętu budowlanego, narzędzi oraz odzieży roboczej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34, 64730 , Wieleń, Polska

Data nie została określona

Dostawa elektronarzędzi oraz urządzeń wraz z *montażem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90549 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1, 59100 , Polkowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa narzędzi, maszyn, pojazdów oraz wyposażenia pomieszczeń samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34, 64730 , Wieleń, Polska

Data nie została określona

Dostawę /* i montaż akcesoriów elektrycznych i urządzeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90549 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa materiałów w asortymencie i ilościach podanych w pakietach o nr 1 do 4. Przedmiot zamówienia stanowią n/w pakiety : Pakiet nr 1- okucia budowlane - Pakiet nr 2 – artykuły sanitarne – Pakiet nr 3 – artykuły elektryczne – Pakiet nr 4- materiały budowlane –

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Andrzeja Struga 29, 73110 , Stargard, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń diagnostycznych, i stołów warsztatowych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.

Jednostka Wojskowa 4340
ul. Narutowicza, 70231 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

„Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby remontów bieżących i konserwacji - Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

WS SPZOZ
Chałubińskiego 7, 67100, Nowa Sól, Polska

Data nie została określona

Dostawa środków trwałych, surowców i materiałów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22400 , Zamość, Polska

Data nie została określona

Dostawa materiałów dydaktycznych dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz w celu wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5, 84300 , Lębork, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 42468, 42200 , Częstochowa, Polska

Data nie została określona

Modernizacja serwerowni F.702

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Powstańców Warszawy 12, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody

Gmina Brody
ul. St. Staszica 3, 27230 , Brody, Polska

Data nie została określona

Dostawa nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki i testowania podzespołów silników spalinowych

Łukasz Pakuła Stacja Obsługi Pojazdów Pacar Servis
Szóstaki 20, 26230, Radoszyce, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: instalacji elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Gmina Piła-Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
Dąbrowskiego 8, 64920 , Piła, Polska

Data nie została określona

SVA/J/4620-3/2018: Dostawa wyposażenia warsztatu w ramach zadania 42-021 Przebudowa budynku warsztatowego nr 26 II etap Kraków ul. Wrocławska.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05100 , Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 42468, 42200 , Częstochowa, Polska

Data nie została określona

Zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25734 , Kielce, Polska

Data nie została określona

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie modułu zasilacza awaryjnego (UPS) z wykonaniem linii kablowej zasilajacej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61866 , Poznań, Polska

Data nie została określona

„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.

Powiat Bieruńsko-Lędziński
ul. św. Kingi 1, 43155 , Bieruń, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia niemedycznego Zad. 1 – Światłomierz do sprawdzania monitorów medycznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Ziołowa 45-47, 40635 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu w ramach projektu „Bogaci w kompetencje”

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Oporowska 7, 99300 , Kutno, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu digitalizującego

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1, 30062, Kraków, Polska

Data nie została określona

Trzeci przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZSCKP”

Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1, 86200 , Chełmno, Polska

Data nie została określona

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze”

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15 A, 22130 , Siedliszcze, Polska

Data nie została określona

Wykonanie robót budowlanych dla poprawy warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 300

Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
Oś. 1000-lecia PP 15, 84200 , Wejherowo, Polska

Data nie została określona

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, w branży elektryczno – elektronicznej oraz zakup sprzętu komputerowego i drukarki sieciowej, stanowiących wyposażenie biura projektu w celu realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Wyspiańskiego 13, 33300 , Nowy Sącz, Polska

Data nie została określona

Części zamienne i materiały eksploatacyjne do aparatury znajdującej się na wyposażeniu zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
ul. Wólczańska 171/173, 90924 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska, 15351 , Białystok, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA NARZĘDZI I POZOSTAŁEGO SPRZĘTU INFRASTRUKTURY DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2WOG

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102, 50984 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz artykułów szkoleniowych do realizacji zajęć w ramach projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap I

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Promyka 26, 42500 , Będzin, Polska

Data nie została określona

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz artykułów szkoleniowych do realizacji zajęć w ramach projektu Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap I

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Promyka 26, 42500 , Będzin, Polska

Data nie została określona

„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu i do Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim”

Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac 1000-lecia 25, 87400 , Golub-Dobrzyń, Polska

Data nie została określona

Zakup akcesoriów informatycznych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44101 , Gliwice, Polska

Data nie została określona

„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Kurs na Naukę – programy rozwojowe szkół w Gminie Siedliszcze”

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15 A, 22130 , Siedliszcze, Polska

Data nie została określona

Dostawa elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2, 30901 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5, 33200 , Dąbrowa Tarnowska, Polska

Data nie została określona

Dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Siennica Różana, 22304 , Siennica Różana, Polska

Data nie została określona

Zakup osprzętu do maszyn i narzędzi – tarcz, wierteł i brzeszczotów

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14, 81213 , Gdynia, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu dla pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa - kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Zespół Szkół
ul. 3 Maja 42, 44230 , Czerwionka-Leszczyny, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: