Obserwuj kategorię

Czujniki i sygnalizatory (22)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2018 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
ul. Raciborska 3, 44361 , Syrynia, Polska

Data nie została określona

Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Powstańców Warszawy 12, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż systemu parkingowego na terenie Parku Wodnego w Tychach

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12, 43100 , Tychy, Polska

Data nie została określona

Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła

Miasto Jasło
ul. Rynek 12, 38200 , Jasło, Polska

Data nie została określona

Zakup modeli samolotów w ramach projektu: “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska, 15351 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa tarcz stałych pionowych znaków drogowych

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02495 , Warszawa-Ursus, Polska

Data nie została określona

Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1, 58400 , Kamienna Góra, Polska

Data nie została określona

Dostawa słupków U-12b wraz z łańcuchami

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A, 05825 , Grodzisk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Dostawa oznakowania pionowego w roku 2018 do RDW Jasło i RDW Lubaczów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego, 35105 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na lata 2018-2019

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66500 , Strzelce Krajeńskie, Polska

Data nie została określona

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Miękinia w roku 2018

Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55330 , Miękinia, Polska

Data nie została określona

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg gminnych na terenie gminy Wyszków.

Gmina Wyszków
Aleja Róż 2, 07200 , Wyszków, Polska

Data nie została określona

„Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87800, Włocławek, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
ul. Kręta 4, 57215 , Srebrna Góra, Polska

Data nie została określona

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

dostawA, montaż, konfiguracjA i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem stanowiących wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Handlowych w Bydgoszczy zlokalizowanym przy ul. Kaliskiej 10.

Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej
ul. Kaliska 10, 85602 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna w 2018 roku

Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6, 62200, Gniezno, Polska

Data nie została określona

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10, 30633 , Kraków, Polska

Data nie została określona

„Poprawa komunikacji w centrum Wołowa” - Część IV – System monitoringu i informacji o wolnych miejscach parkingowych w centrum Wołowa.

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34, 56100 , Wołów, Polska

Data nie została określona

Dostawa fabrycznie nowych taśm łączących do urządzeń awaryjnego hamowania samolotów BAK-12™ SMARTARREST® oraz BAK – 12™ P-IV PORTARREST® (dalej BAK - 12™), produkcji ESCO

3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3, 30901 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Wykonanie systemu pobierania opłat na Parkingu Strategicznym „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) P+R Metro Młociny III w Warszawie

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00848 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Roboty budowlane polegające na montażu wraz z wykonaniem i dostawą oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic na terenie gminy Długołęka.

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55095 , Mirków, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: