Obserwuj kategorię

Komponenty elektryczne i elektroniczne (154)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z4

Dostawa sprzętu elektronicznego + oprogramowanie, pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 11, 26021 , Daleszyce, Polska

Data nie została określona

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II

Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29, 45068 , Opole, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa części oraz akcesoriów do radiostacji PR4G I F@stnet dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie

Jednostka Wojskowa 4340
ul. Narutowicza, 70231 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686, 80233 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centarali telefonicznej dla Wojweódzkiego Szpitala Zepsolonego w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19, 09400 , Płock, Polska

Data nie została określona

Dostawa czujek ESSER wraz z podstawami

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44200 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Sadowa 6A, 95100, Zgierz, Polska

Data nie została określona

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147, 85915 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2018 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
ul. Raciborska 3, 44361 , Syrynia, Polska

Data nie została określona

Zakup i montaż systemów SZT w budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie

Ambasada RP w Kijowie
Jarosławiw Wał 12, , 01-901 Kijów, Polska

Data nie została określona

MONITORING WIZYJNY GMINY SIERAKÓW - ETAP I

Gmina Sieraków
ul. 8 Stycznia 38, 64410 , Sieraków, Polska

Data nie została określona

Budowa oświetlenia i monitoringu terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Maz.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A, 05825 , Grodzisk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje"
ul. Mączna 4, 70-780, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa zużywalnych narzędzi oraz materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
Słonimska 47/1, 15029 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Urządzenia komputerowe

Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424, Zielona Góra, lubuskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”

Powiat Ząbkowicki
ul. Sienkiewicza 11, 57200 , Ząbkowice Śląskie, Polska

Data nie została określona

BUDOWA NOWYCH LINII I PUNKTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI WRAZ Z ZAPEWNIENIEM FINANSOWANIA

Gmina Gryfów Śląski
Rynek 1, 59620 , Gryfów Śląski, Polska

Data nie została określona

Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Powstańców Warszawy 12, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż systemu parkingowego na terenie Parku Wodnego w Tychach

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12, 43100 , Tychy, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, kart SIM oraz innych akcesoriów niezbędnych do świadczenia usług

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80803 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa zespołów wskaźników napięcia i zespołów uzgadniaczy faz.

Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku
Ul. Św. Rocha 16, 15879 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
ul. Zamkowa 1, 47400 , Racibórz, Polska

Data nie została określona

Montaż zakupionego przez Zamawiającego centralnego UPS-a APC by Schneider Electric UPS 3500 20 kVA 400 V 3: 1 z 4 modułami akumulatorów 35T20K3I4B4S oraz zakupionego zewnętrznego modułu obejściowego APC– SBPSU30K4CHC1M1-WP wraz z ich uruchomieniem i dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej.

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44, 51163 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” IV etap- zakup i dostawa narzędzi i materiałów budowlanych na potrzeby pracowni budowlanej.

Urząd Gminy
ul. Jasna 21, 42360 , Poraj, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5, 42141 , Przystajń, Polska

Data nie została określona

Dostawa i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzanie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła

Miasto Jasło
ul. Rynek 12, 38200 , Jasło, Polska

Data nie została określona

Świadczenie powszechnych usług telefonicznych wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury telekomunikacyjnej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85796 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Doposażenie pracowni informatycznej 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
ul. Zamkowa 1, 47400 , Racibórz, Polska

Data nie została określona

„Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach”

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8, 22630 , Tyszowce, Polska

Data nie została określona

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespół Opieki zdrowotnej w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Bohaterów Warszawy 67, 28100 , Busko-Zdrój, Polska

Data nie została określona

Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dostawą telefonów stacjonarnych oraz modernizacją wraz z rozbudową i aktualizacją oprogramowania posiadanego systemu telekomunikacyjnego Alcatel 4400 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27, 31510 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Zakup modeli samolotów w ramach projektu: “Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska, 15351 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Doposażenie pracowni automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielony na 3 części asortymentowe.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
ul. Zamkowa 1, 47400 , Racibórz, Polska

Data nie została określona

Dostawa tarcz stałych pionowych znaków drogowych

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02495 , Warszawa-Ursus, Polska

Data nie została określona

Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1, 58400 , Kamienna Góra, Polska

Data nie została określona

Dostawa słupków U-12b wraz z łańcuchami

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A, 05825 , Grodzisk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Roboty budowlane

Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, wielkopolskie, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu

Gmina Narol
ul. Rynek 1, 37610 , Narol, Polska

Data nie została określona

Przebudowa i nadbudowa dostrzegalni przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Pieczenia. Przetarg 2

Nadleśnictwo Gniewkowo
ul. Dworcowa 10, 88140 , Gniewkowo, Polska

Data nie została określona

dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54049 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – zagospodarowanie terenów przyległych do zalewu

Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22, 42290 , Blachownia, Polska

Data nie została określona

Dostawa elektronarzędzi oraz urządzeń wraz z *montażem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
ul. Żeromskiego 113, 90549 , Łódź, Polska

Data nie została określona

"Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu etap I w ramach zadania pn. „Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu etap I i II”

Gmina Zaniemyśl
ul. Średzka 9, 63020 , Zaniemyśl, Polska

Data nie została określona

Dostawa oznakowania pionowego w roku 2018 do RDW Jasło i RDW Lubaczów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego, 35105 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót remontowo – budowlanych związanych z przebudową istniejących pomieszczeń budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby Laboratorium Chemiczno-Glebowego Instytutu Botaniki, znajdującego się przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31007 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice
ul. Parkowa 5, 26900 , Kozienice, Polska

Data nie została określona

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ” (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Sadowa 6A, 95100, Zgierz, Polska

Data nie została określona

„Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno”

Nadleśnictwo Skrwilno
ul. Leśna 5, 87510 , Skrwilno, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z4