Obserwuj kategorię

Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące (222)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z5

Dostawa komory laminarnej umożliwiającej bezpieczną pracę z radiofarmceutykami

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

199 dni 04 godz.

do 2018-11-08 12:00

Dostawa sprzętu elektronicznego + oprogramowanie, pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 11, 26021 , Daleszyce, Polska

Data nie została określona

dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24100 , Puławy, Polska

Data nie została określona

dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103, 01813 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686, 80233 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu medycznego i stołów operacyjnych

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6, 69100 , Słubice, Polska

Data nie została określona

Dostawa wytrząsarek, wirówek i mieszadeł,w podziale na części

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż i dostawa wodomierzy objętościowych wraz z uszczelkami wodomierzowymi

Zakład Komunalny w Halinowie
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05074 , Halinów, Polska

Data nie została określona

Przetargu nieograniczonego 1/PN/D/PL/2018 r. na dostawy odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73110 , Stargard Szczeciński, Polska

Data nie została określona

Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44201 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20950 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Mikrobiologii

Szpital Powiatowy w Radomsku
ul. Jagiellońska 36, 97500, Radomsko, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb projektu „Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inwerter applications”, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w programie FIRST TEAM w ramach działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej, zgodnie z umową nr FIRST TEAM/2017-3/26 realizowanego przez Katedrę Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
ul. Żeromskiego 116, 90924 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych do badań histologicznych, formaliny oraz laboratoryjnych wyrobów szklanych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35055 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Kontrola i obsługa parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05300 , Mińsk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Dostawa reaktora ciśnieniowego do ICSO "Blachownia"

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Energetyków 9, 47225 , Kędzierzyn-Koźle, Polska

Data nie została określona

Różne przyrządy do badań lub testowania

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, małopolskie, Polska

Data nie została określona

MONITORING WIZYJNY GMINY SIERAKÓW - ETAP I

Gmina Sieraków
ul. 8 Stycznia 38, 64410 , Sieraków, Polska

Data nie została określona

Budowa oświetlenia i monitoringu terenu Stawów Walczewskiego w Grodzisku Maz.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A, 05825 , Grodzisk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05090 , Raszyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”

Powiat Ząbkowicki
ul. Sienkiewicza 11, 57200 , Ząbkowice Śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

zakup jednego egzemplarza urządzenia służącego do przeprowadzania łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w związku z realizacją Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017)

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20, 60318 , Poznań, Polska

Data nie została określona

„Dostawa 45 szt. osobistych dawkomierzy promieniowania”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7, 20012 , Lublin, Polska

Data nie została określona

„Dostawa 45 szt. osobistych dawkomierzy promieniowania”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7, 20012 , Lublin, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej, 39460 , Nowa Dęba, Polska

Data nie została określona

Dostawa wraz z montażem urządzenia na ciągniku rolniczym, pozwalającego łącznie na wprowadzanie kwasu siarkowego o stężeniu do 98% do zbiornika gnojowicy oraz mechaniczne mieszanie gnojowicy w zbiorniku z kontrolą jej odczynu pH

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05090 , Raszyn, Polska

Data nie została określona

Jednorazowa dostawa pipet automatycznych o nastawnej objętości wraz ze statywami karuzelowymi w związku z realizacją projektu „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12, 31008 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia laboratoriów dla Zakładów Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 4 Części

Miasto Kalisz
Główny Rynek 20, 62800 , Kalisz, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji

Gmina Godów
ul. 1 Maja 53, 44340 , Godów, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projektach edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Przystajni oraz Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5, 42141 , Przystajń, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, zużywalnego sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20059 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Kompletne źródło VUV promieniowania ultrafioletowego HeI/HeII wraz z monochromatorem w wersji UHV przeznaczone do zastosowania w metodzie UPS

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50370 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia pracowni w postaci mebli i sprzętu laboratoryjnego oraz pozostałego wyposażenia meblowego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3, 72010 , Police, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 4, 22300 , Krasnystaw, Polska

Data nie została określona

Dostawa pieca próżniowego dedykowanego do wygrzewania materiałów 2D dla Wydziału Fizyki PW

Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75, 00662 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa spektrometru promieniowania gamma w ilości 2 sztuk.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Sosnowa 2, 80251 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa rozpuszczalnika

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85018 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10228, Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa przestrzennego modulatora światła dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75, 00662 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyrobów medycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 7 pakietach.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01138 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Przebudowa i nadbudowa dostrzegalni przeciwpożarowej na terenie Leśnictwa Pieczenia. Przetarg 2

Nadleśnictwo Gniewkowo
ul. Dworcowa 10, 88140 , Gniewkowo, Polska

Data nie została określona

Urządzenie laserowe do wiercenia, cięcia i strukturyzacji PCB

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ratuszowa 11, 03450, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z5