Obserwuj kategorię

Maszyny i utrzymanie ciągłości produkcji (803)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni

4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28, 50-984, Wrocław, dolnośląskie, Polska

1 dzień 00 godz.

do 2018-04-24 09:00

Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach" Radio Kielce " SA

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
ul. Radiowa 4, 25317 , Kielce, Polska

199 dni 02 godz.

do 2018-11-08 10:00

Dostawa komory laminarnej umożliwiającej bezpieczną pracę z radiofarmceutykami

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

199 dni 04 godz.

do 2018-11-08 12:00

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach w latach 2017/2018 z podziałem na części

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 249, 25330 , Kielce, Polska

263 dni 03 godz.

do 2019-01-11 11:00

Usługa wykonania naprawy aparatury i sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy wg pakietów 1-124

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50369, Wrocław, Polska

584 dni 01 godz.

do 2019-11-28 09:00

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy – powtórzenie postępowania

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Borowska 213, 50556 , Wrocław, Polska

597 dni 03 godz.

do 2019-12-11 11:00

Usługa adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85090 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Usługi sprzętowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego w Iławie i Suszu

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki, 14200 , Iława, Polska

Data nie została określona

Budowa łącznika ulic Okrężek i Józefa Dankowskiego w Inowrocławiu

Miasto Inowrocław
ul. F. D. Roosevelta 36, 88100 , Inowrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu elektronicznego + oprogramowanie, pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 11, 26021 , Daleszyce, Polska

Data nie została określona

Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Opolskiego - II

Powiat Opolski
ul. 1 Maja 29, 45068 , Opole, Polska

Data nie została określona

Wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – sieć wodociągowa wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę”

Gmina Daszyna
Daszyna, 99107 , Daszyna, Polska

Data nie została określona

dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24100 , Puławy, Polska

Data nie została określona

dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70111 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na zwierzętach

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103, 01813 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej oraz podłączenie do systemu Bank Krwi urządzenia do szokowego mrożenia osocza w RCKiK Olsztyn. Zamrażarka ma być fabrycznie nowa rok produkcji 2017/2018.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Malborska 2, 10255 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i walidacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15, 40074 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki drewna w Zespole Szkół Nr 1 im.Stanisława Staszica w Szczytnie.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica
ul. Mickiewicza 10, 12100 , Szczytno, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa części oraz akcesoriów do radiostacji PR4G I F@stnet dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie

Jednostka Wojskowa 4340
ul. Narutowicza, 70231 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

„Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40, 43300 , Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia dla nowego oddziału łóżkowego (DFZP-AB-271-227/2017)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kopernika 36, 31501 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawy dozowników oraz ręczników papierowych.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, 58309 , Wałbrzych, Polska

Data nie została określona

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej w 32 WOG Zamość oraz jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG w miejscach ich dyslokacji: Część nr 1: Zamość, Łabunie-Reforma; Część nr 2: Lublin, Świdnik, Jawidz; Część nr 3: Chełm; Część nr 4: Hrubieszów.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Wojska Polskiego 2F, 22400 , Zamość, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (2 części).

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43300, Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Budowa obiektów małej architektury – urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznych i rekreacji na terenie gminy Kłodawa

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40, 66415 , Kłodawa, Polska

Data nie została określona

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Władysławów

Urząd Gminy Rusinów
Żeromskiego 4, 26411 , Rusinów, Polska

Data nie została określona

Usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Mickiewicza 1, 45367 , Opole, Polska

Data nie została określona

Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w szpitalu oraz utrzymania ich sprawności z podziałem na pakiety – część 1.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niekłańska 42484, 03924 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Serwisowanie kotłowni olejowych, gazowych, węzłów cieplnych, systemu geotermalnego i systemu solarnego podległych administracji 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bukowska 34, 60811 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla OD w Bobolicach

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31, 75122 , Koszalin, Polska

Data nie została określona

Dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686, 80233 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Sarego 2, 31047, Kraków, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centarali telefonicznej dla Wojweódzkiego Szpitala Zepsolonego w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19, 09400 , Płock, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu medycznego i stołów operacyjnych

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6, 69100 , Słubice, Polska

Data nie została określona

Dostawa wytrząsarek, wirówek i mieszadeł,w podziale na części

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż i dostawa wodomierzy objętościowych wraz z uszczelkami wodomierzowymi

Zakład Komunalny w Halinowie
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05074 , Halinów, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05500 , Piaseczno, Polska

Data nie została określona

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PROWADZĄCEJ DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY” – CELEM UDOSTĘPNIENIA BOGACTWA PRZYRODNICZEGO I ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE JAWORSKIM

Powiat Jaworski
ul. Wrocławska 26, 59400 , Jawor, Polska

Data nie została określona

Dostawa czujek ESSER wraz z podstawami

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44200 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

Dwuwrzecionowe urządzenie do wiercenia wysoko precyzyjnych płytek drukowanych

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ratuszowa 11, 03450, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Najem ładowarki kołowej

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15110 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Przetargu nieograniczonego 1/PN/D/PL/2018 r. na dostawy odczynników i szkła laboratoryjnego do Laboratorium Mikrobiologicznego SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 17 pakietów

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73110 , Stargard Szczeciński, Polska

Data nie została określona

Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44201 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

Wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – sieć i infrastruktura gazowa”

Gmina Daszyna
Daszyna, 99107 , Daszyna, Polska

Data nie została określona

na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10, 28400 , Pińczów, Polska

Data nie została określona

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni na okres 24 miesięcy,

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego, 81382 , Gdynia, Polska

Data nie została określona

Usługa serwisowa sprzętu medycznego tj aparatu RTG Philips Bucky Diagnost oraz tomografu komputerowego Philips MX 16 zainstalowanego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., 83-300 Kartuzy, ul. Ceynowy 7

Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.
ul. Floriana Ceynowy 7, 83300 , Kartuzy, Polska

Data nie została określona

Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20950 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Rozbudowa budynków stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
Krucza 5/11D, 00548, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: