Obserwuj kategorię

Inne (30)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252, Szczecin, zachodniopomorskie, Polska

10 dni 03 godz.

do 2018-04-04 08:00

Dostosowanie oraz kompleksowe utrzymanie stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z dostarczaniem danych o ruchu pojazdów oraz przygotowaniem podstawowych opracowań wynikowych, w okresie 21 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20075 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Świadczeniu usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53, 31586, Kraków, Polska

Data nie została określona

Spedycja i transport materiałów informacyjno-promocyjnych oraz próbek produktów spożywczych wysokiej jakości na targi Grüne Woche 2018, odbywające się w dniach 19-28 stycznia 2018 r. w Berlinie, w Republice Federalnej Niemiec

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00930 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Badanie i ocena standardów jakości w komunikacji miejskiej w Poznaniu na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Matejki 59, 60770 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Weryfikacja wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00801 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sprzątanie i zamiatanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2018 roku

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Rynek 4, 42600, Tarnowskie Góry, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60509 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Część I: dostawa bezgotówkowa paliw, olejów samochodowych, opłat autostradowych oraz płynów do spryskiwaczy szyb a także myjni samochodowych do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Część II: sukcesywna dostawa oleju grzewczego do Zakładu Lasów Naturalnych Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6 oraz budynku przy ul. Sportowej 23, 17-230 Białowieża, w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05090 , Raszyn, Polska

Data nie została określona

Dostawa paliw dla środków transportu znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. J. Dąbrowskiego, 59800 , Lubań, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00150 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) zlokalizowanych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddziału w Olsztynie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89, 10083 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

„Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87800, Włocławek, Polska

Data nie została określona

„Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża”

Gmina Miasto Chełmża
ul. Gen. Hallera 2, 87140 , Chełmża, Polska

Data nie została określona

Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141, Wrocław, dolnośląskie, Polska

Data nie została określona

Usługi transportowo-sprzętowe na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78500 , Drawsko Pomorskie, Polska

Data nie została określona

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu drogowego w 2018 roku

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Mazowiecka 7, 06400 , Ciechanów, Polska

Data nie została określona

BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ŁOWICZU w 2018 r.

Miejski Zakład Komunikacji
ul. Armii Krajowej, 99400 , Łowicz, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze w roku 2018

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Kasprowicza 8, 41803, Zabrze, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej (pod pl. Dominikańskim) we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53633 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Nowego Sącza w 2018r.

Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22, 33300 , Nowy Sącz, Polska

Data nie została określona

Techniczne utrzymanie, konserwacja przystanków autobusowych, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego przystanków, utrzymanie elektrycznych urządzeń przystankowych na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie tabliczek i rozkładów jazdy na przystankach położonych na terenie gmin z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1, 58300 , Wałbrzych, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług oświetlania ulicznego na terenie miasta i gminy Sompolno

Gmina Sompolno
ul. 11 Listopada 15, 62610 , Sompolno, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń PIAP na terenie strefy płatnego parkowania w Gliwicach

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o.
Bojkowska 35A, 44100 , Gliwice, Polska

Data nie została określona

Zorganizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych.

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58540 , Karpacz, Polska

Data nie została określona

Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej 95-oktanowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu użytkowanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice w 2018 roku.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2, 53033 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53633 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Usuwanie (w tym holowanie) pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1260 ze zm.)

Powiat Krakowski
Al. Słowackiego 20, 30037 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług parkingowych dla pojazdów usuniętych zgodnie z art. z 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 t.j.)

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53, 31586, Kraków, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług transportowych i sprzętowych w 2018 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy – teren obwodów drogowych Oleśnica i Syców

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego, 56400 , Oleśnica, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: