Obserwuj kategorię

Logistyka i magazynowanie (28)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie spółka akcyjna
Al. Jerozolimskie 144, 02-305, Warszawa, mazowieckie, Polska

Data nie została określona

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4, 47420 , Kuźnia Raciborska, Polska

Data nie została określona

Usługi drukowania i dostawy

Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22, 31-156, Kraków, małopolskie, Polska

Data nie została określona

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 36
ul. Słowackiego, 60521 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Wykonanie usług w zakresie serwisowania, demontażu, magazynowania oraz montażu 3 sztucznych choinek na terenie miasta Bielska-Białej, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43300, Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Dostawa kruszywa na drogi w gminie Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14, 05300 , Mińsk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KOŚCIANIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1, 2 I 3 W KOŚCIANIE”.

Gmina Miejska Kościan
al. Tadeusza Kościuszki 22, 64000 , Kościan, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Zakup oraz dostawa sprzętu budowlanego, narzędzi oraz odzieży roboczej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34, 64730 , Wieleń, Polska

Data nie została określona

Wykonanie usługi obejmującej montaż, serwisowanie, demontaż oraz transport do magazynu elementów świątecznej dekoracji placów i ulic Bielska-Białej, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, 43300, Bielsko-Biała, Polska

Data nie została określona

Rozbiórka budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie oraz przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie wraz dostawą i montażem wyposażenia.

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37550 , Radymno, Polska

Data nie została określona

Dostawa narzędzi, maszyn, pojazdów oraz wyposażenia pomieszczeń samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34, 64730 , Wieleń, Polska

Data nie została określona

Awaryjna usługa naprawy przenośników żużla

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Brożka 3, 30347 , Kraków, Polska

Data nie została określona

zakup samochodu wielofunkcyjnego o cechach transportowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w clarisie BI nr 1467/2017 z dnia 21.08.2017 r.”

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Iwana Franki 110, 79011 , 79011 Lwów, Ukraina, Polska

Data nie została określona

Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola”- etap 1

Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32020 , Wieliczka, Polska

Data nie została określona

zakup samochodu wielofunkcyjnego o cechach transportowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w clarisie BI nr 1467/2017 z dnia 21.08.2017 r.”

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Iwana Franki 110, 79011 , 79011 Lwów, Ukraina, Polska

Data nie została określona

Dostawa wózków widłowych czołowego podnoszenia wraz z pojemnikami przechylnymi

Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku
Wojska Polskiego 25, 84300 , Lębork, Polska

Data nie została określona

"Dostawa automatów biletowych i inteligentnych systemów", w ramach realizacji projektu „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny transport miejsk

Miasto Łowicz
Pl. Stary Rynek 1, 99400 , Łowicz, Polska

Data nie została określona

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia dźwigu platformowego dla magazynu ogólnego książek Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31007 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SG ZOZ w Zembrzycach poprzez dobudowę windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wykonaniem miejsc postojowych, przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach
Zembrzyce 514, 34210 , Zembrzyce, Polska

Data nie została określona

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie wymiany dźwigu osobowego w budynku Copernicus PL sp. z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80803 , Gdańsk, Polska

Data nie została określona

Utrzymanie sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi – z podziałem na 4 części

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173, 90447 , Łódź, Polska

Data nie została określona

świadczenie usługi magazynowania na rzecz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Kielecka 43, 02530, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Przebudowa pomieszczeń wraz z budową dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Powiat Szczecinecki
Warcisława IV 16, 78400 , Szczecinek, Polska

Data nie została określona

Dostawa kruszywa na drogi w Gminie Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14, 05300 , Mińsk Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Dostawa wózka widłowego z zasilaniem gazowym dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
Ernsta Petersona 22, 85862, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa i doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5, 33200 , Dąbrowa Tarnowska, Polska

Data nie została określona

Przenośniki

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5, 97-400, Bełchatów, łódzkie, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie: