Obserwuj kategorię

Woda (68)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z2

„Dostawa wody oraz odbiór ścieków z urządzeń technicznych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – dostawa wody do instalacji automatycznego systemu nawadniania terenów zieleni zlokalizowanych przy ul. Stanisława Kostki Potockiego. Część II – dostawa wody do fontanny przy ul. Oś Królewska. Część III – dostawa wody i odprowadzanie ścieków z fontanny przy ul. Hlonda”.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
Franciszka Klimczaka 2, 02797 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

„Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy”,

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
ul. Marii Kazimiery 1, 01641 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. A. Sokołowskiego 2, 40749 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa ciepła do obiektu przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15, 40055, Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo zarządzanych i administrowanych przez KZB Legionowo Spółka z o.o. a także innych obiektów KZB Legionowo Spółka z o.o.

KZB Legionowo Spółka z o.o.
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05120 , Legionowo, Polska

Data nie została określona

dostawę wody i odbiór ścieków dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Umultowskiej 89c, 61-614 Poznań – Budynki A, A1, A2, B, C, D.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61712, Poznań, Polska

Data nie została określona

dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Augustowie

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r.- budynki zgodnie z załącznikiem nr 1 (budynki przy ul. Piaskowej 9 i 11, ul. Piaskowej 7, ul. Tyszkiewicza 10, al. Solidarności 84, ul. Rabsztyńskiej 4, ul. Karolkowej 56A, ul. Sławińskiej 2A, ul. Boguszewskiej 29, ul. Twardej 64, ul. Batalionu AK „Zośka” 4A, ul. Staszica 3, ul. Wolskiej 60, ul. Chłodnej 29, ul. Ogrodowej 28/30).

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. gen. Józefa Bema 70, 01225 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11

OSIR BEMOWO
Oławska 3a, 01494, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż i dostarczanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w okresie sezonu grzewczego na 2017/2018 rok do obiektów „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 5, 37100 , Łańcut, Polska

Data nie została określona

Dostawa ciepła do obiektu przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15, 40055, Katowice, Polska

Data nie została określona

usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16, ul. Moniuszki 2/2A oraz Placu Powstańców Warszawy przez okres 48 miesięcy (01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.) .

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17, 00999, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z nieruchomości zabudowanych obiektami będącymi własnością Gminy Chełmek

Gmina Chełmek
ul. Krakowska 11, 32660 , Chełmek, Polska

Data nie została określona

Kompleksowa eksploatacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów kanalizacyjnych w kompleksach 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz w kompleksach jednostek będących na zaopatrzeniu

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20, 82200 , Malbork, Polska

Data nie została określona

Administrowanie częścią nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul Geodetów 1 oraz dostawę mediów

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków do budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego

Miasto Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 4, 44300, Wodzisław Śląski, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynków będących w trwałym zarządzie MOPR w Bytomiu w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Strzelców Bytomskich 16, 41902 , Bytom, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA WODY ORAZ ODBIÓR ŚCIEKÓW W 2018 R DLA OBIEKTÓW URSYNOWSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WARSZAWIE

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Pileckiego 122, 02781 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Konserwacja i eksploatacja stacji i sieci wodociągowych w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 w gminie Chąśno

Gmina Chąśno
Chąśno 55, 99413 , Chąśno, Polska

Data nie została określona

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ BASENU

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51147, Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 30, 82550 , Prabuty, Polska

Data nie została określona

Dostawa miejską siecią wody do ZK KORONOWO z przeznaczeniem na cele spożywcze, budowlane i sanitarno- gospodarcze nomenklatura CPV: 65110000-7, oraz odprowadzenie ścieków z terenu jednostki miejską siecią kanalizacyjną nomenklatura CPV: 90000000-7.

Zakład Karny w Koronowie
ul. Bydgoska 27, 86010 , Koronowo, Polska

Data nie została określona

dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Augustowie

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa,montaż agregatu wody lodowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w zakresie Pierwszego wyposazenia Izby Przyjęć -ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa SPZOZ MSWiA w kielcach przy ul.Wojska Polskiego 51

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Wojska Polskiego 51, 25375 , Kielce, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9, 85043 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

dostawa wody i odprowadzanie ścieków ze Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie, budynki przy ulicy Jodłowej 21 oraz przy ulicy Mikołajczyka 20

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego
ul. Jodłowa 21, 71114 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9, 85043 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż ciepła

Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie
ul. Ławczana 12, 43609 , Jaworzno, Polska

Data nie została określona

Dostawa miejską siecią wody do OZ STRZELWO z przeznaczeniem na cele spożywcze, budowlane i sanitarno- gospodarcze nomenklatura CPV: 65110000-7, oraz odprowadzenie ścieków z terenu jednostki gminną siecią kanalizacyjną nomenklatura CPV: 90000000-7.

Zakład Karny w Koronowie
ul. Bydgoska 27, 86010 , Koronowo, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, budynek przy ul. Batorego 61.

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Warmińskiego 18, 85950 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody o odprowadzania ścieków do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Piastów 3, 66600, Krosno Odrzańskie, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dot. drugiego przyłącza dla obiektu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Jordana 19.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15, 40055, Katowice, Polska

Data nie została określona

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 63/ZP/WTiZ/17)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie
Kolejowa 10, 14100 , Ostróda, Polska

Data nie została określona

dostawy wody siecią wodociągową do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich
Tumidajskiego 6a, 20247 , Lublin, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż ciepła, nośnika ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych ciepła do budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach

Powiat Polkowicki
ul. św. Sebastiana 1, 59100 , Polkowice, Polska

Data nie została określona

Zadanie nr 1: Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej przy ul. gen. J. Bema 100D i ul. gen. J. Bema 100E, obręb nr 08 w Białymstoku. Zadanie nr 2: Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok położonej przy ul. gen. J. Bema 100C, obręb nr 08 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego
gen. J. Bema 89/1, 15370, Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, obiekty: pływalnia ul. Oławska 3a, hala sportowa ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11.

OSIR BEMOWO
Oławska 3a, 01494, Warszawa, Polska

Data nie została określona

dostawa wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
ul. Marii Kazimiery 1, 01641 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. A. Sokołowskiego 2, 40749 , Katowice, Polska

Data nie została określona

z wolnej ręki na dostawy wody do nieruchomości Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku w m. Nowodziel 36, 16-123 Nowodziel, gmina Kuźnica

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż ciepła, nośnika ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych ciepła do budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach

Powiat Polkowicki
ul. św. Sebastiana 1, 59100 , Polkowice, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na potrzeby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim, Urzędu Skarbowego w Brodnicy, Oddziału Celnego w Grudziądzu Miejsce Wyznaczone w Brodnicy, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Skarbowego w Rypinie

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Warmińskiego 18, 85950 , Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Łabiszyńska 20, 03397 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Usługa konserwacji stacji uzdatniania wody

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02957 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody do nieruchomości Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku w m. Nowodziel 36, 16-123 Nowodziel, gmina Kuźnica

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100, 15370 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawa wody, odbiór ścieków i przyłącza wodne dla budynków administrowanych przez MZN w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1-go Maja 55, 44330 , Jastrzębie-Zdrój, Polska

Data nie została określona

Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do/z Miejsca Obsługi Podróżnych „Nienadówka” zlokalizowanego w pasie drogi ekspresowej S-19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków do/z Miejsca Obsługi Podróżnych „Stobierna” zlokalizowanych w pasie drogi ekspresowej S-19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35959 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków przemysłowych dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwgi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81759 , Sopot, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z2