Obserwuj kategorię

Przemysłowa (82)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z2

Sukcesywne dostawy gazów medycznych i gazów technicznych z podziałem na 3 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wólczańska 191, 90531 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Sprzedaż i dostarczenie gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Rakowska 15, 97300 , Piotrków Trybunalski, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO WSSE W ŁODZI

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40, 90046 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów eksploatacyjnych do pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91048 , Łódź, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO ODCZYNNIKA CHEMICZNEGO MYBAITS-2 384 RXN

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 42718, 61704 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: murarsko – tynkarskich i malarskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Gmina Piła-Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
Dąbrowskiego 8, 64920 , Piła, Polska

Data nie została określona

Dostawa środków chemicznych

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
ks. Piotra Ściegiennego 1, 78100 , Kołobrzeg, Polska

Data nie została określona

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41800 , Zabrze, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa materiałów pomocniczych do utrzymania czystości (takich jak m.in.: ścierki, gąbki, zapasy do mopów, mopy, szczotki, kosze, pojemniki, wycieraczki, worki do odkurzaczy i pozostałe) do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-4/WZŻ/2018

Wrocławski Zespół Żłobków
ul. Fabryczna 15, 53609, Wrocław, Polska

Data nie została określona

wzorców chromatograficznych pestycydów

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40, 90046 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Sadowa 9, 06300 , Przasnysz, Polska

Data nie została określona

Dostawa artykułów spożywczych

Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Jagiellońska 84, 33300 , Nowy Sącz, Polska

Data nie została określona

ZDC/01/2018 Dostawa chlorku cynku

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą kriogenicznego zbiornika ciekłego tlenu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11, 41500 , Chorzów, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2018 roku.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207, 41914, Bytom, Polska

Data nie została określona

Napełnianie, obsługa, konserwacja wraz z dostawą butli tlenowych i powietrznych oraz napełnianie wraz z dostawą tlenowych i powietrznych ciśnieniowych systemów gazowych będących własnością Zamawiającego – 2 zadania

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5, 01934 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa odczynników, wzorców oraz materiałów pomocniczych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35101 , Rzeszów, Polska

Data nie została określona

Dostawa i montaż gazów technicznych w butlach zamawiającego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08110 , Siedlce, Polska

Data nie została określona

Produkty chemiczne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250, 60-166, Poznań, wielkopolskie, Polska

Data nie została określona

DOSTAWY DWUTLENKU WĘGLA MEDYCZNEGO DO LAPAROSKOPII WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00315 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ARTYKUŁÓW METALOWYCH I AKCESORIÓW ORAZ FARB I LAKIERÓW.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2, 05131, Zegrze, Polska

Data nie została określona

ZAKUP I DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00315 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zakup gazów technicznych stosowanych w lotnictwie SZ RP

3 Regionalna Baza Logistyczna - Wydział Techniki Lotniczej
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą -, 99300 , Kutno, Polska

Data nie została określona

Dostawa podtlenku azotu

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28, 77400 , Złotów, Polska

Data nie została określona

Dostawy tlenu medycznego w okresie 3 lat, w butlach Zamawiającego, oraz świadczenie usług legalizacji i naprawy butli dla ŚCRMiTS w Kielcach.”

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
ul. Św. Leonarda 10, 25311 , Kielce, Polska

Data nie została określona

„Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego”

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.
Campi 15, 32700 , Bochnia, Polska

Data nie została określona

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji i wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Sułkowskiego 11, 05400 , Otwock, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMY SIGMA, ALDRICH, SUPELCO

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 42718, 61704 , Poznań, Polska

Data nie została określona

Dostawa alkoholu etylowego i alkoholu izopropylowego.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01138 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

dostawa preparatów dezynfekcyjnych w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, 53439 , Wrocław, Polska

Data nie została określona

Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Bohaterów Warszawy 34, 48300 , Nysa, Polska

Data nie została określona

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
ul. Schinzla 13, 27600 , Sandomierz, Polska

Data nie została określona

Dostawa tlenu medycznego,dwutlenku węgla dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15, 42200 , Częstochowa, Polska

Data nie została określona

Dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektu Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71, 02903 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zakup wraz z dostawą materiałów malarskich dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3, 25734 , Kielce, Polska

Data nie została określona

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody w 2018 roku

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33170, Tuchów, Polska

Data nie została określona

Preparat enzymatyczny dla trzody chlewnej w formie sypkiej z fitazą

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64122 , Pawłowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa gazów medycznych

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10, 33300 , Nowy Sącz, Polska

Data nie została określona

Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2018 roku

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33170, Tuchów, Polska

Data nie została określona

„Dostawa materiałów dotyczących izolatora 24 kV z funkcją pomiaru napięcia – Cz I, II, III, IV, V, VI.”

Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28, 04703 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, PROBÓWEK I KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ORAZ RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Noskowskiego 42718, 61704 , Poznań, Polska

Data nie została określona

„Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych” z podziałem na części: CZĘŚĆ 1: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu Zamawiającego CZĘŚĆ 2: Zakup olejów silnikowych i smarnych, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu oraz gazu w butlach propan – butan, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Gryfitów 8, 78100, Kołobrzeg, Polska

Data nie została określona

Zakup paliw, produktów rafinowanych z ropy naftowej oraz innych materiałów eksploatacyjnych do środków transportu; 2018-2020.

Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku
Poczopek, 16113 , Szudziałowo, Polska

Data nie została określona

Preparat enzymatyczny dla trzody chlewnej z ksynalazą w formie sypkiej w ilości 1 tony

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14, 64122 , Pawłowice, Polska

Data nie została określona

Sukcesywna dostawa (w okresie 12 miesięcy) ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości do 15 000 l dla ACMiN AGH

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30059, Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa tlenu medycznego ciekłego i sprężonego wraz z dzierżawą kompletnego zbiornika kriogenicznego i butli 40 l ,10 l i 2l. oraz dwutlenku węgla medycznego wraz dzierżawą butli 7,5 kg

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
ul. Klonowa 1, 46300 , Olesno, Polska

Data nie została określona

dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz butli gazowych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Zachodnia 6, 99100 , Łęczyca, Polska

Data nie została określona

Dostawy sukcesywne azotu ciekłego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10719 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z2