Obserwuj kategorię

Odzież i obuwie robocze i ochronne (88)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z2

Materiały medyczne

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12, 15-027, Białystok, podlaskie, Polska

13 dni 17 godz.

do 2018-04-04 11:00

Materiały medyczne

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
al. Dzieci Polskich 20, 04-730, Warszawa, mazowieckie, Polska

14 dni 16 godz.

do 2018-04-05 09:30

Pomoce medyczne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska

15 dni 17 godz.

do 2018-04-06 11:00

Motopompy

Gmina Gniewino
ul. Pomorska 8, 84-250, Gniewino, pomorskie, Polska

15 dni 17 godz.

do 2018-04-06 11:00

Pomoce medyczne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220, Legnica, dolnośląskie, Polska

15 dni 17 godz.

do 2018-04-06 11:00

zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej oraz obuwia ochronnego, operacyjnego i roboczego

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35301 , Rzeszów, Polska

348 dni 16 godz.

do 2019-03-05 09:00

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla DPS w Resku w okresie 1.01.2018-31.12.2018

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 40, 72315 , Resko, Polska

Data nie została określona

Dostawa elektrod jednorazowego użytku do litotryptora, układów pacjenta do resuscytacji, pozycjonerów żelowych, elektrod do badań EMG, obuwia profilaktycznego, obuwia operacyjnego, poduszek, kocy, kartek informacyjnych, papieru firmowego, recept lekarskich, książeczek zdrowia dziecka, plastrów i drenów do polisomnografu, elektrod pętlowych do resektoskopu, stolików instrumentalnych, strzykawek do przygotowania i podawania leków cytostatycznych, zestawów obłożeń: do zabiegów ortopedycznych (piszczel -interloking), obłożeń operacyjnych do PCNL, obłożeń operacyjnych brzuszno – kroczowych, zestawów obłożeń do operacji żylaków kończyn dolnych w podziale na 20 części

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, 21500 , Biała Podlaska, Polska

Data nie została określona

Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
ul. Mikołaja Kopernika 43, 00328 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na zadania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16, 37200 , Przeworsk, Polska

Data nie została określona

Dostawa pościeli oraz bielizny szpitalnej na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92213 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa nowej odzieży ochronnej i roboczej

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
ul. Stadionowa 11, 41400, Mysłowice, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy odzieży i obuwia ochronnego oraz roboczego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
ul. Poznańska 22, 00685 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej.

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00611 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu - II

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43180, Orzesze, Polska

Data nie została określona

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43180, Orzesze, Polska

Data nie została określona

„Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.” – nr postępowania 192/17

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00048 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu w ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0016/16)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
Św. Antoniego 29, 97200, Tomaszów Mazowiecki, Polska

Data nie została określona

Część IV – Obuwie robocze sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP.

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu ochrony osobistej

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70, 15601 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16, 40752, Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, obuwia, odzieży operacyjnej, barierowej, kocy, poduszek.

Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28, 77400 , Złotów, Polska

Data nie została określona

Część V – Odzież ochronna i robocza sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Włoszczowa w roku 2018

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszczowa
ul. Kolejowa 23, 29100 , Włoszczowa, Polska

Data nie została określona

Umowa ramowa na dostawy odzieży i obuwia roboczego

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00150 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

zakup i dostawa odzieży dla zaplecza technicznego

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57, 38400 , Krosno, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży roboczej, operacyjnej oraz obuwia.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. W. Lipa 2, 41703, Ruda Śląska, Polska

Data nie została określona

Dostawa obłożeń chirurgicznych sterylnych.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19, 87100, Toruń, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa przedmiotów umundurowania - czapek zimowych dla żołnierzy zawodowych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Jednostka Wojskowa 4340
ul. Narutowicza, 70231 , Szczecin, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26600 , Radom, Polska

Data nie została określona

III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży turystyczno - gastronomicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego
ul. Polna 13, 99200 , Poddębice, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawy sterylnych fartuchów pełnobarierowych

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2, 00315 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży medycznej i ochronnej oraz obuwia ochronnego dla pracowników PZOZ z siedzibą w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Radomska 70, 27200 , Starachowice, Polska

Data nie została określona

SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA DLA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ODDZIAŁU W GLIWICACH

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44101 , Gliwice, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Nadleśnictwa Lesko w 2018 r.

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
Łączki 8, 38600, Lesko, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży i obuwia roboczego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Stanisława Staszica 16, 20081, Lublin, Polska

Data nie została określona

dostawa fartuchów chirurgicznych oraz wyrobów medycznych używanych na salach operacyjnych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31202 , Kraków, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2018.

Nadleśnictwo Kołaczyce
Nawsie Kołaczyckie 317, 38213 , Kołaczyce, Polska

Data nie została określona

Dostawa 100 par butów specjalnych

Komenda Główna Policji
Puławska 148/150, 02642, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10719 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu - III

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43180, Orzesze, Polska

Data nie została określona

sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic ochronnych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61712, Poznań, Polska

Data nie została określona

Nr sprawy 64/ZP/17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży roboczej damskiej i męskiej oraz obuwia medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Pabianicka 62, 93513 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.

Nadleśnictwo Rymanów
Dworska 38, 38480 , Rymanów, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ JEDNORAZOWEJ FIZELINOWEJ

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Józefa Sierakowskiego 13, 03709 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

III etap dostawy odzieży dla stażystów, na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika logistyka i technika handlowca” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II postępowanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego
ul. Polna 13, 99200 , Poddębice, Polska

Data nie została określona

Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Augustów w 2018r.

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19, 16300 , Augustów, Polska

Data nie została określona

„Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP dla pracowników Nadleśnictwa Lutowiska w rok 2018 ZG.270.1.1.2018”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowiska
Lutowiska 4, 38713 , Lutowiska, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z2