Obserwuj kategorię

Artykuły BHP (71)

Filtry

Form validation errors

Źródło pochodzenia:
Województwo:
Wybierz województwaPokaż listę województw
Zaznacz wszystkieOdznacz wszystkie
OK
Miasto:

ZastosujWyczyść filtry
Dopasuj zawartość powiadomień o nowych przetargach publicznych dzięki obserwacji kategorii i słów kluczowych    Ustawienia
Wyszukiwanie jeszcze trwa.
Możesz wyświetlić pełne wyniki.Wyświetl pełne wyniki wyszukiwania.
Przeglądaj katalog produktów i usług
Zobacz Dostawców w wybranych kategoriach
Sortuj po:
z2

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż. - zapewnienie bezpieczeństwa w budynku

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6, 43410 , Zebrzydowice, Polska

2 dni 06 godz.

do 2018-03-27 09:45

Materiały medyczne

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12, 15-027, Białystok, podlaskie, Polska

10 dni 07 godz.

do 2018-04-04 11:00

Motopompy

Gmina Gniewino
ul. Pomorska 8, 84-250, Gniewino, pomorskie, Polska

12 dni 07 godz.

do 2018-04-06 11:00

„Dostawa sprzętu bezpieczeństwa dla ekip terenowych PSHM z podziałem na 6 części.”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01673 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zakup hełmów strażackich MSA GALLET typ F1SF dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
ul. Gdańska 51, 89604 , Chojnice, Polska

Data nie została określona

Sprzęt ochrony oczu i dróg oddechowych

ZPUH LP
Marii Zientary Malewskiej 51/53, 10307, Olsztyn, Polska

Data nie została określona

Policyjny kask ochronny z osłoną twarzy w ilości 300 sztuk

Komenda Główna Policji
Puławska 148/150, 02642, Warszawa, Polska

Data nie została określona

Zakup butów strażackich HAIX FIRE FLASH dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
ul. Gdańska 51, 89604 , Chojnice, Polska

Data nie została określona

Zakup ubrań specjalnych typ COBRA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
ul. Gdańska 51, 89604 , Chojnice, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawę sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Jabłonka

Gmina Jabłonka
ul. 3 Maja 1, 34480 , Jabłonka, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej.

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00611 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu - II

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43180, Orzesze, Polska

Data nie została określona

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43180, Orzesze, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników PSHM.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01673 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Sukcesywne dostawy środków czystości

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 19, 85826, Bydgoszcz, Polska

Data nie została określona

DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ORAZ MASEK OCHRONNYCH I OSŁONEK MEDYCZNYCH

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
ul. Leśna 10, 89600 , Chojnice, Polska

Data nie została określona

Część IV – Obuwie robocze sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP.

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu ochrony osobistej

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70, 15601 , Białystok, Polska

Data nie została określona

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16, 40752, Katowice, Polska

Data nie została określona

Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44201 , Rybnik, Polska

Data nie została określona

Część V – Odzież ochronna i robocza sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, środków do mycia i dezynfekcji

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 42686, 59900 , Zgorzelec, Polska

Data nie została określona

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039, Katowice, śląskie, Polska

Data nie została określona

Dostawa fantomów, symulatorów i modeli oraz stołów rehabilitacyjnych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02091 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Nadleśnictwa Lesko w 2018 r.

Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach
Łączki 8, 38600, Lesko, Polska

Data nie została określona

Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontamiancaji masowej i dekontamiancji ratowników

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn
ul. Niepodległości 16, 10045 , Olsztyn, Polska

Data nie została określona

dostawa fartuchów chirurgicznych oraz wyrobów medycznych używanych na salach operacyjnych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31202 , Kraków, Polska

Data nie została określona

„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” - dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 5 i w SP nr 10 oraz dostawa wyposażenia do Pracowni fizyczno-chemicznej w GIM nr 2 w Orzeszu - III

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21, 43180, Orzesze, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Rymanów w 2018 r.

Nadleśnictwo Rymanów
Dworska 38, 38480 , Rymanów, Polska

Data nie została określona

Dostawy kamizelek ostrzegawczych z napisem POLICJA

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2, 00150 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Część VI – Odzież i obuwie laboratoryjne sygn. OZ/03/2017 - Dostawy odzieży roboczej, obuwia i pozostałych artykułów BHP

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
ul. Złotoryjska 89, 59220 , Legnica, Polska

Data nie została określona

Dostawa umundurowania leśnika, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Augustów w 2018r.

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19, 16300 , Augustów, Polska

Data nie została określona

„Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP dla pracowników Nadleśnictwa Lutowiska w rok 2018 ZG.270.1.1.2018”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowiska
Lutowiska 4, 38713 , Lutowiska, Polska

Data nie została określona

186/ZP/17 zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Pabianicka 62, 93513 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
ul. Kręta 4, 57215 , Srebrna Góra, Polska

Data nie została określona

„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.

Powiat Bieruńsko-Lędziński
ul. św. Kingi 1, 43155 , Bieruń, Polska

Data nie została określona

„Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników GDDKiA Oddziału w Łodzi w podziale na 8 zadań”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Irysowa 2, 91857 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Dostawa aktywnych ochronników słuchu z osprzętem dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu

Jednostka Wojskowa Nr 4101
Sobieskiego 35, 42700 , Lubliniec, Polska

Data nie została określona

Dostawa i sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40, 02672 , Warszawa, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70382, Szczecin, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. Wólczańska 111/113, 90521 , Łódź, Polska

Data nie została określona

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP z terenu Gminy Władysławowo

Gmina Władysławowo
ul. gen. J. Hallera 19, 84120 , Władysławowo, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Prosta 32, 87100 , Toruń, Polska

Data nie została określona

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31, 44145 , Pilchowice, Polska

Data nie została określona

Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka III).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44, 70382, Szczecin, Polska

Data nie została określona

„Dostawa sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Chmielnik w 2018 i 2019 r.”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik
Leśna 72, 26020 , Chmielnik, Polska

Data nie została określona

Dostawa sortów mundurowych leśnika i sortów bhp dla pracowników Nadleśnictwa Baligród w 2018 r.

Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15, 38606 , Baligród, Polska

Data nie została określona

„Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników”

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36, 40042 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Czwarty przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1, 86200 , Chełmno, Polska

Data nie została określona

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wita Stwosza 36, 40042 , Katowice, Polska

Data nie została określona

Pokaż na stronie:
z2