Dostawa artykułów żywnościowych

Organizator

Zakład Karny w Przemyślu
ul. Rokitniańska 1
37700 Przemyśl
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, na koszt i ryzyko dostawcy artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Przemyślu wg zestawienia: Część I - CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane Szprot w pomidorach – 264 kg, Śledź w oleju – 132 kg, Paprykarz szczeciński – 660 kg. Część II - CPV: 15831200-4 - Cukier biały Cukier biały – 3500 kg. Część III - CPV: 03142500-3 – Jaja Jaja – 31500 szt. Część IV - CPV: 15430000-1 - Tłuszcze jadalne Margaryna śniadaniowa – 4600 kg, Olej rzepakowy – 900 l Część V - CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów zbożowych; CPV: 15851000-8 - Produkty mączne Kasza gryczana – 600 kg Kasza jęczmienna – 1500 kg, Ryż – 2300 kg, Makaron – 2200 kg, Mąka pszenna – 1500 kg, Płatki owsiane – 220 kg, Kasza manna – 400 kg, Mąka ziemniaczana – 35 kg. Część VI - CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone; CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone Burgery rybne (mrożone) – 450 kg. Ryba (mrożona) – 70 kg, Mieszanka warzywna 7-mio składnikowa (mrożona) – 800 kg, Marchew (mrożona) – 400 kg, Marchew z groszkiem (mrożona) – 500 kg Uszka z grzybami (mrożone) – 15 kg. Część VII - CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa; CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Cukier w kostkach – 5 kg, Miód pszczeli – 5 kg, Chrzan konserwowy – 100 kg, Drożdże piekarskie (suche) – 5 kg, Herbata granulowana – 150 kg, Ketchup – 130 kg, Majonez – 50 kg, Musztarda – 150 kg, Proszek do pieczenia – 1 kg, Sól – 800 kg, Woda mineralna – 1200 szt, Żelatyna spożywcza – 5 kg, Śledzie w oleju – 3 kg, Fasola biała „Jaś” – 500 kg, Groch łuskany – 200 kg, Przecier pomidorowy – 1000 kg, Mak – 3 kg, Rodzynki – 3 kg, Musli tradycyjne – 50 kg, Płatki kukurydziane – 50 kg, Budyń śmietankowy – 5 kg, Kwasek cytrynowy – 5 kg, Pasztet drobiowy – 200 kg, Kotlety sojowe – 150 kg, Soja – granulat – 300 kg, Powidła śliwkowe – 300 kg, Dżem – 1600 kg, Marmolada wieloowocowa – 900 kg. Część VIII - CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne; CPV: 03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone Aromat w płynie do ciasta – 1 l, Barszcz czerwony (instant) – 60 kg, Rosół warzywny (bulion) – 300 kg, Cynamon – 2 kg, Czosnek granulowany – 50 kg, Kminek – 10 kg, Liść laurowy – 10 kg, Przyprawa w płynie do zup, sosów i potraw – 1100 l, Majeranek – 15 kg, Ocet (10%) – 160 l, Papryka słodka (mielona) – 30 kg, Pieprz czarny – 30 kg, Sos boloński (instant) – 50 kg, Sos gulaszowy (instant) – 40 kg, Sos pieczarkowy (instant) – 40 kg, Sos węgierski (instant) – 50 kg, Ziele angielskie – 10 kg, Żurek (instant) – 80 kg, Koperek suszony – 15 kg, Pietruszka suszona – 20 kg, Zioła prowansalskie – 10 kg, Zupa pieczarkowa (instant) – 40 kg, Zupa gulaszowa (instant) – 50 kg, Zupa ogonowa (instant) – 50 kg, Zupa porowa (instant) – 40 kg, Kurkuma – 8 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. W przypadkach odniesienia się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod względem organoleptycznym dostarczane produkty powinny mieć odpowiednią barwę, smak, zapach oraz muszą być pozbawione zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Produkty muszą być oznakowane zgodnie z normą i obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę produktu, masę netto lub ilość sztuk w opakowaniu, nazwę i adres dostawcy-producenta, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, datę pakowania...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500011810-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.
Zakład Karny w Przemyślu: Dostawa artykułów żywnościowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616749-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 32036000000, ul. ul. Rokitniańska 1, 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 678 92 71, e-mail zk_przemysl@sw.gov.pl, faks 0-18 678 61 31.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
D/Kw.2232.9.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, na koszt i ryzyko dostawcy artykułów żywnościowych do Zakładu Karnego w Przemyślu wg zestawienia: Część I - CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane Szprot w pomidorach – 264 kg, Śledź w oleju – 132 kg, Paprykarz szczeciński – 660 kg. Część II - CPV: 15831200-4 - Cukier biały Cukier biały – 3500 kg. Część III - CPV: 03142500-3 – Jaja Jaja – 31500 szt. Część IV - CPV: 15430000-1 - Tłuszcze jadalne Margaryna śniadaniowa – 4600 kg, Olej rzepakowy – 900 l Część V - CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów zbożowych; CPV: 15851000-8 - Produkty mączne Kasza gryczana – 600 kg Kasza jęczmienna – 1500 kg, Ryż – 2300 kg, Makaron – 2200 kg, Mąka pszenna – 1500 kg, Płatki owsiane – 220 kg, Kasza manna – 400 kg, Mąka ziemniaczana – 35 kg. Część VI - CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone; CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb; CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone Burgery rybne (mrożone) – 450 kg. Ryba (mrożona) – 70 kg, Mieszanka warzywna 7-mio składnikowa (mrożona) – 800 kg, Marchew (mrożona) – 400 kg, Marchew z groszkiem (mrożona) – 500 kg Uszka z grzybami (mrożone) – 15 kg. Część VII - CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa; CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Cukier w kostkach – 5 kg, Miód pszczeli – 5 kg, Chrzan konserwowy – 100 kg, Drożdże piekarskie (suche) – 5 kg, Herbata granulowana – 150 kg, Ketchup – 130 kg, Majonez – 50 kg, Musztarda – 150 kg, Proszek do pieczenia – 1 kg, Sól – 800 kg, Woda mineralna – 1200 szt, Żelatyna spożywcza – 5 kg, Śledzie w oleju – 3 kg, Fasola biała „Jaś” – 500 kg, Groch łuskany – 200 kg, Przecier pomidorowy – 1000 kg, Mak – 3 kg, Rodzynki – 3 kg, Musli tradycyjne – 50 kg, Płatki kukurydziane – 50 kg, Budyń śmietankowy – 5 kg, Kwasek cytrynowy – 5 kg, Pasztet drobiowy – 200 kg, Kotlety sojowe – 150 kg, Soja – granulat – 300 kg, Powidła śliwkowe – 300 kg, Dżem – 1600 kg, Marmolada wieloowocowa – 900 kg. Część VIII - CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne; CPV: 03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone Aromat w płynie do ciasta – 1 l, Barszcz czerwony (instant) – 60 kg, Rosół warzywny (bulion) – 300 kg, Cynamon – 2 kg, Czosnek granulowany – 50 kg, Kminek – 10 kg, Liść laurowy – 10 kg, Przyprawa w płynie do zup, sosów i potraw – 1100 l, Majeranek – 15 kg, Ocet (10%) – 160 l, Papryka słodka (mielona) – 30 kg, Pieprz czarny – 30 kg, Sos boloński (instant) – 50 kg, Sos gulaszowy (instant) – 40 kg, Sos pieczarkowy (instant) – 40 kg, Sos węgierski (instant) – 50 kg, Ziele angielskie – 10 kg, Żurek (instant) – 80 kg, Koperek suszony – 15 kg, Pietruszka suszona – 20 kg, Zioła prowansalskie – 10 kg, Zupa pieczarkowa (instant) – 40 kg, Zupa gulaszowa (instant) – 50 kg, Zupa ogonowa (instant) – 50 kg, Zupa porowa (instant) – 40 kg, Kurkuma – 8 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm. W przypadkach odniesienia się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Pod względem organoleptycznym dostarczane produkty powinny mieć odpowiednią barwę, smak, zapach oraz muszą być pozbawione zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Produkty muszą być oznakowane zgodnie z normą i obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę produktu, masę netto lub ilość sztuk w opakowaniu, nazwę i adres dostawcy-producenta, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, datę pakowania, termin przydatności do spożycia oraz pozostałe informacje zgodne z obowiązującym prawem dla danej kategorii produktu. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15200000-0, 15831200-4, 03142500-3, 15430000-1, 15600000-4, 15851000-8, 15331170-9, 15220000-6, 15896000-5, 03100000-2, 03212000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowane
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7607.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7409.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7409.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8560.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Cukier biały
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11550.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9835.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Jaja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11970.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17010.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17010.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22680.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Tłuszcze jadalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23970.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23889.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23889.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32361.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów zbożowych, Produkty mączne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16907.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18275.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18275.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22001.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Warzywa mrozone, Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, Produkty głęboko mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6708.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7560.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7560.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7560.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Produkty rolnictwa i ogrodnictwa, Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25441.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27261.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27261.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33656.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, Ziemniaki i warzywa suszone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8373.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10449.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10449.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10449.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.