Czy znasz swojego konia

Nazwa katalogowa:Czy znasz swojego konia
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
16,70 zł + VAT
16,70 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6651116161
Profil potwierdzony
Szafirkowa 14
62-510 Konin
Polska
603 948 477
Produkty w katalogu tej firmy:(320)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Czy rzeczywiście znasz swojego konia?
Autorka zadaje 50 pytań, na które powinni udzielić odpowiedzi wszyscy jeźdźcy. Jest to książka dla tych osób, które usiłują wytworzyć właściwe relacje ze swym wierzchowcem lub szukają rozwiązania problemów, które pojawiają się stale, gdy zajmujemy się końmi.

Czy rzeczywiście znasz swojego konia? Autorka zadaje 50 pytań, na które powinni udzielić odpowiedzi wszyscy jeźdźcy. Jest to książka dla tych osób, które usiłują wytworzyć właściwe relacje ze swym wierzchowcem lub szukają rozwiązania problemów, które pojawiają się stale, gdy zajmujemy się końmi.

 PRZEDMOWA

Od 20 lat wiele osób przyprowa­dza do mnie konie z prośbą o ich uło­żenie, poprawienie zachowania lub leczenie wad. Wszystkie te zwierzę­ta mają wspólną cechę - są „proble­mowe", tzn. ich zachowanie się nie jest właściwe, a postępy w szkoleniu - niezadowalające. Często przyczy­ną tych trudności jest niefachowe obchodzenie się z końmi lub niewła­ściwe ich utrzymanie. Wiele wśród nich jest chorych, inne wykazują ob­jawy stresu, napięcia lub chronicz­nego bólu.

Większość koni chodzi codziennie pod siodłem, a więc jeździec nawią­zuje z nimi bezpośredni kontakt cie­lesny i psychiczny. Osoby wrażliwe pytają, czemu ich koń jest tak leni­wy, nieposłuszny lub płochliwy; cze­mu nie czyni postępów w szkoleniu, jakby był niezdolny do nauki.

Dość rzadko pojawia się pytanie, czy jeździec rzeczywiście odpręża się podczas jazdy, a jego samopo­czucie fizyczne i psychiczne się po­prawia.

W rzeczywistości często dzieje się odwrotnie. Jeździec jest ciągle spię­ty, szybko występuje ból w krzyżu, stawach kolanowych i stopach, zmniejsza się sprężystość mięśni, przychodzi lęk.

Kiedy pytają mnie o radę, zawsze biorę pod uwagę jeźdźca i konia łącznie; analizuję ich wzajemny sto­sunek podczas jazdy. Obserwuję ko­nia w codziennym otoczeniu, zwra­cając przy tym uwagę na jego zacho­wanie i samopoczucie.

Najczęściej zakładam, że proble­my z koniem nie wynikają z jakiejś jego poważnej wady, czy błędów tre­ningu, ale są skutkiem nagromadze­nia się drobnych nieporozumień, prowadzących w efekcie do poważ­nych zahamowań, pogarszających stan zdrowia i wydolność konia.

Książka „Czy znam mego konia?" jest zaproszeniem i wprowadzeniem do dokładnego obserwowania konia i jego otoczenia oraz stawiania sobie zasadniczych pytań.

Zebrane w książce wyjaśnienia, rady i sposoby nie wyczerpują w zu­pełności tematu. Ich celem jest głównie pobudzenie jeźdźca do roz­ważań, a zadaniem mej książki jest również zachęcenie jeźdźca do po­znawania swego konia i zwrócenie na niego większej uwagi, co powin­no sprzyjać rozwiązaniu wielu tzw. problemów.

Wychodzę z założenia, że dzięki temu zdrowie konia i jego wydolność poprawią się, polepszy się też samo­poczucie jeźdźca, zwłaszcza wtedy, gdy zacznie inaczej obchodzić się z koniem, głównie w większej zgo­dzie z wymaganiami tego gatunku. Zachęcam jednocześnie do zbiera­nia doświadczeń w sferze koegzy­stencji jeźdźca z koniem.

   M.L.v.d.Sode