Firma Assistance

Nazwa katalogowa:Firma Assistance
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8971054043
 
Usunięta z CEIDG
Baśniowa dz. 200/3
55-050 Wojnarowice
Polska
885 257 315
Produkty w katalogu tej firmy: (9)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Dodatkowa, bezpłatna ochrona ubezpieczeniowa dla firm, które zawrą ubezpieczenie budynku/lokalu lub rzeczy ruchomych w ramach pakietu Allianz Firma.

Jakie usługi są świadczone w ramach ubezpieczenia Firma Assistance?

Firma Assistance jest dostępne w dwóch wariantach:

Wariant Standard

Jest dodawany bez dopłaty dodatkowej składki do każdej umowy ubezpieczenia budynku/lokalu lub rzeczy ruchomych i obejmuje:

Pomoc organizacyjną

W sytuacji, gdy w czasie powstania szkody Ubezpieczony przebywał poza miejscem ubezpieczenia a jego obecność jest niezbędna wówczas gwarantujemy:

 • Pomoc powrotną do firmy - organizacja i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego do miejsca ubezpieczenia;
 • Kontynuację podróży - zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego do miejsca docelowego podróży;
 • Zastępstwo w podróży służbowej - zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu pracownika oddelegowanego do zastąpienia Ubezpieczonego;
 • Podróż po pozostawiony pojazd - organizacja i pokrycie kosztów Ubezpieczonego z miejsca ubezpieczenia do miejsca wcześniejszego pobytu po pozostawiony pojazd.

W sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia:

 • Interwencja specjalisty - organizacja i pokrycie kosztów dojazdu i robocizny w sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia mienia. Zapewniamy pomoc następujących specjalistów: ślusarz, hydraulik, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, elektryk, dekarz, szklarz, stolarz.

Pomoc interwencyjną

W sytuacji, gdy nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia:

 • Transport ocalałego mienia do miejsca składowania;
 • Transport powrotny ocalałego mienia z miejsca składowania;
 • Przechowanie ocalałego mienia;
 • Ochrona mienia w sytuacji, gdy istnieje konieczność zabezpieczenia mienia po szkodzie - zorganizowanie i pokrycie kosztów dozoru do 48 godzin.

Pomoc interwencyjną w sytuacji awaryjnej:

 • Pomoc ślusarza w sytuacji awaryjnej - organizacja wizyty ślusarza i pokrycie kosztów dojazdu i robocizny (bez materiałów). Sytuacja awaryjna ma miejsce wówczas, gdy nie ma możliwości dostania się do miejsca ubezpieczenia w związku z uszkodzeniem, zagubieniem, zatrzaśnięciem lub kradzieżą kluczy lub uszkodzeniem zamków drzwiowych.

Wariant Plus

Ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia zakresu assistance poprzez wykupienie ubezpieczenia w wariancie Plus, w którego skład wchodzą wszystkie usługi wariantu Standard oraz dodatkowo:

Pomoc medyczna

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu:

 • Wizyta lekarza;
 • Transport medyczny - organizacja i pokrycie kosztów transportu do odpowiedniego szpitala;
 • Transport powrotny - organizacja i pokrycie transportu ze szpitala;
 • Dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania.

Pomoc domowa po hospitalizacji - świadczona jest po zakończeniu hospitalizacji trwającej dłużej niż 5 dni w związku z medycznie uzasadnioną koniecznością.

Usługi remontowe

Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia Allianz Firma, Allianz umożliwia skorzystanie z następujących usług:

 • ślusarskich;
 • hydraulicznych;
 • dot. urządzeń i instalacji grzewczych;
 • elektrycznych;
 • dekarskich;
 • szklarskich;
 • stolarskich;
 • murarskich;
 • malarskich;
 • glazurniczych;
 • parkieciarskich.

Usługi informacyjne

 • Infolinia medyczna - telefoniczna rozmowa z uprawnionym lekarzem, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania;
 • Infolinia marketingowa - informacja na temat podstawowych zasad i pojęć związanych z działaniami marketingowymi, optymalizacji kosztów reklamy i różnych jej rodzajów, wykorzystania badań marketingowych i bazy adresowej firm zajmujących się usługami marketingowymi;
 • Infolinia o Unii Europejskiej – m.in. wyjaśnienie czym są poszczególne fundusze strukturalne, terminologii z nimi związanej oraz kto i kiedy może się o nie ubiegać, wyjaśnienie podstawowych zasad przyjętych przez UE przy przyznawaniu środków unijnych, opis kryteriów na podstawie których przyznawane są poszczególne fundusze z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Infolinia kadrowa – porada m.in. na temat efektywnych systemów motywacyjnych, wartościowania stanowisk, konstrukcji siatek płac, budowy systemów premiowych, konstruowania pakietów świadczeń, formułowania strategii personalnej.

Telefoniczny Asystent

Wybór i rezerwacja stolika w restauracji na spotkanie biznesowe, organizacja dostawy kwiatów lub prezentów świątecznych dla kluczowych Klientów, organizacja taksówki lub wynajęcie samochodu na spotkanie, rezerwacja biletów do kina, udzielenie informacji o najlepszej trasie dojazdu na spotkanie.

PC Assistance

W przypadku awarii sprzętu PC - zorganizowanie dojazdu odpowiedniego technika w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu sprzętu z miejsca ubezpieczenia do serwisu naprawczego.