Allianz Biznes Plus

Nazwa katalogowa:Allianz Biznes Plus
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8971054043
Usunięta z CEIDG
Baśniowa dz. 200/3
55-050 Wojnarowice
Polska
885 257 315
Produkty w katalogu tej firmy: (9)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Allianz Biznes Plus chroni ubezpieczeniem budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • budynki i lokale
 • elementy działki – budowle i elementy małej architektury,
 • urządzenia i wyposażenie,
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe) w miejscu ubezpieczenia i w transporcie ,
 • rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży,
 • nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu,
 • szyby od stłuczenia,
 • rzeczy należące do pracowników,
 • wartości pieniężne,
 • elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Ogólne warunki ubezpieczenia są tak skonstruowane, że zakres ubezpieczenia może być dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Ubezpieczeniem bazowym jest ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego i terroryzmu, do którego można dodawać ryzyka dodatkowe, takie jak dym, sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, żywioły (w tym powódź), zalanie, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, katastrofę budowlaną, upadek drzew i budowli.

Zestaw ryzyk nazwanych można rozszerzyć o nienazwane ryzyka zewnętrzne i nienazwane ryzyka wewnętrzne, czyli szkody elektryczne i awarię maszyn.

Jako dodatek do ubezpieczenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, można ubezpieczyć urządzenia przenośne, wykorzystywane przez przedsiębiorcę lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia oraz środki obrotowe w transporcie (cargo).

Ponadto umowa ubezpieczenia może być rozszerzona o klauzule dodatkowe, na podstawie których można rozszerzyć zakres ubezpieczenia, włączyć do ubezpieczenia dodatkowe przedmioty lub koszty lub zmienić wskazane zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie Allianz Biznes Plus?

 • w razie szkody odszkodowanie zapewni środki finansowe na pokrycie strat,
 • w ramach sumy ubezpieczenia Allianz pokryje koszty powstałe w związku z wystąpieniem szkody przypadające m.in. na uprzątnięcie, rozbiórkę, transport, czasowe przechowywanie mienia, osuszanie budynku,
 • jest ubezpieczeniem bazowym, które można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • do każdej umowy dołączane jest ubezpieczenie Informacji Prawnej, bez konieczności opłacania dodatkowej składki,
 • jako uzupełnienie ubezpieczenia informacji prawnej zakres ochrony może być rozszerzony o ubezpieczenia ochrony prawnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jaki jest okres ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na 1 rok, 2 lub 3 lata.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Składka jest każdorazowo indywidualnie kalkulowana, jej wysokość zależy od szeregu czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe, m.in.:

 • rodzaju działalności gospodarczej,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • sumy ubezpieczenia,
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
 • konstrukcji budynków (palne/niepalne).