Badanie kierowcy

Nazwa katalogowa:Badanie kierowcy
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:do ustalenia
150,00 zł + VAT
150,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6443504518
Profil potwierdzony
Kisielewskiego 2
41-219 Sosnowiec
Polska
537 578 537
Produkty w katalogu tej firmy: (37)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Kierowcy:

 • osoba ubiegająca się o:
  uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

  przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A,B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami,

  przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii
  C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył
  w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć
  lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

  kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

  przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

  w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli
  w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia
  poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem
  uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie
  terminu ważności tego dokumentu;
 • kandydat na instruktora i instruktor;
 • kandydat na egzaminatora i egzaminator.