Pakiet szkoleń BHP elearning

Nazwa katalogowa:Pakiet szkoleń BHP elearning
Opakowanie:Usługa (3.00 x sztuka)
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
50,00 zł + VAT / sztuka
50,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8952018276
 
Profil potwierdzony
Zatorska 82/2
51-215 Wrocław
Polska
791 068 760
Produkty w katalogu tej firmy: (4)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Dostępne kursy

 • Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

  Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Szkolenie to jest przeznaczone również np. dla:

  • lekarzy, pielęgniarek, personelu aptek,
  • nauczycieli, wychowawców,
  • pracowników jednostek naukowo-badawczych,
  • pracowników, których praca wiąże się z codziennym używaniem samochodu (np. pracownicy marketingu),
  • innych pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają odpowiedzialność w zakresie BHP (np. za stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zakupy środków ochrony indywidualnej, zakupy odzieży roboczej i ochronnej, zakupy środków higienicznych), a nie są osobami kierującymi pracownikami, ani pracownikami inżynieryjno-technicznymi.

  W tej sytuacji to pracodawca sam zadecyduje, którzy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach biurowych, na których występują zagrożenia i/lub które są związane z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Szkolenie to jest zatem przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, zatrudnionych np. w:

  • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • urzędach i instytucjach,
  • szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych,
  • jednostkach naukowo-badawczych,
  • placówkach kulturalnych,

  którzy w swojej codziennej pracy:

  • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,
  • są zagrożeni napadem, rozbojem,
  • są lub mogą być narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, np. z powodu konieczności okresowego przebywania w obiektach produkcyjnych lub innych miejscach, gdzie takie czynniki występują (np. budowa, gospodarstwo rolne).

  Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

  Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

   
 • Zapraszamy do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

  Szkolenie kierowane jest do pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, a także innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane  nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe osoby te odbywają  w okresie do 6 miesięcy  od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

  Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

   
 • Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

  Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się sprawami technicznymi w zakładzie (tworzą technikę lub ją organizują), a w szczególności dla:

  • projektantów,
  • konstruktorów,
  • technologów,
  • organizatorów produkcji.

  Pracownicy inżynieryjno-techniczni, z racji wykonywanego zawodu i pełnionych w zakładzie pracy funkcji, mają duży wpływ na kształtowanie warunków pracy i to nie tylko w swoim macierzystym zakładzie, ale również tam, gdzie znajdują się efekty ich pracy (obiekty budowlane, wyposażenie techniczne stanowisk pracy, technologie, organizacje pracy).

  Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

  Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.