Szkolenie Okresowe BHP Dla Pracowników Inżynieryjno-Technicznych

Nazwa katalogowa:Szkolenie Okresowe BHP Dla Pracowników Inżynieryjno-Technicznych
Opakowanie:Usługa (1.00 x sztuka)
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
20,00 zł + VAT / sztuka
20,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8952018276
Profil potwierdzony
Zatorska 82/2
51-215 Wrocław
Polska
791 068 760
Produkty w katalogu tej firmy: (4)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się sprawami technicznymi w zakładzie (tworzą technikę lub ją organizują), a w szczególności dla:

  • projektantów,
  • konstruktorów,
  • technologów,
  • organizatorów produkcji.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, z racji wykonywanego zawodu i pełnionych w zakładzie pracy funkcji, mają duży wpływ na kształtowanie warunków pracy i to nie tylko w swoim macierzystym zakładzie, ale również tam, gdzie znajdują się efekty ich pracy (obiekty budowlane, wyposażenie techniczne stanowisk pracy, technologie, organizacje pracy).

Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.