Szkolenie Okresowe BHP Dla Pracowników Administracyjno - Biurowych

Nazwa katalogowa:Szkolenie Okresowe BHP Dla Pracowników Administracyjno - Biurowych
Opakowanie:Usługa (1.00 x sztuka)
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
20,00 zł + VAT / sztuka
20,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8952018276
Profil potwierdzony
Zatorska 82/2
51-215 Wrocław
Polska
791 068 760
Produkty w katalogu tej firmy: (4)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Administracyjno - Biurowych i innych

 

Zapraszamy Państwa do odbycia obowiązkowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowanego w formie samokształcenia kierowanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie to jest przeznaczone również np. dla:

 • lekarzy, pielęgniarek, personelu aptek,
 • nauczycieli, wychowawców,
 • pracowników jednostek naukowo-badawczych,
 • pracowników, których praca wiąże się z codziennym używaniem samochodu (np. pracownicy marketingu),
 • innych pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają odpowiedzialność w zakresie BHP (np. za stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zakupy środków ochrony indywidualnej, zakupy odzieży roboczej i ochronnej, zakupy środków higienicznych), a nie są osobami kierującymi pracownikami, ani pracownikami inżynieryjno-technicznymi.

W tej sytuacji to pracodawca sam zadecyduje, którzy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach biurowych, na których występują zagrożenia i/lub które są związane z odpowiedzialnością w zakresie BHP. Szkolenie to jest zatem przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, zatrudnionych np. w:

 • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • urzędach i instytucjach,
 • szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • placówkach kulturalnych,

którzy w swojej codziennej pracy:

 • posługują się komputerem z monitorem ekranowym,
 • są zagrożeni napadem, rozbojem,
 • są lub mogą być narażeni na oddziaływanie czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, np. z powodu konieczności okresowego przebywania w obiektach produkcyjnych lub innych miejscach, gdzie takie czynniki występują (np. budowa, gospodarstwo rolne).

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych podlegających szkoleniu okresowemu powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat, z tym, że pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Uczestnicy, po wniesieniu opłaty, mają dostęp do szkolenia e-learningowego, programu szkolenia, pytań kontrolnych. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.