WAŻNE obowiązek sporządzania RAPORTU KOBIZE za 2013 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Nazwa katalogowa:WAŻNE obowiązek sporządzania RAPORTU KOBIZE za 2013 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Opakowanie:Usługa (1.00 x usługa)
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 9542669342
Zawieszona
Radockiego 240/4
40-645 Katowice
Polska
694 493 364
Produkty w katalogu tej firmy: (3)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

  1. Wykonanie raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza – przekazywane do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami prowadzącego Krajową Bazę o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych substancji);

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm. – dalej: ustawa o systemie zarządzania) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy.

Zobowiązane podmioty powinny dopełnić obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu w terminie do końca lutego każdego roku, a informacje zawarte w raporcie mają dotyczyć poprzedniego roku kalendarzowego.

Oferowana usługa

Oferta obejmuje wykonanie raportu do Krajowej bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancja tzw. raportu KOBiZE za jeden rok sprawozdawczy. Cena uzależniona jest od ilości posiadanych m.in. samochód lub instalacji na które wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Cena zaczyna się już od 130 zł netto w przypadku posiadania 2 środków transportu wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

  1. Naliczanie opłat i wykonywania sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska (do Urzędów Marszałkowskich);

Podstawa prawna

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzonych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono roczny system składania sprawozdań i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska, z tym że dla okresów od II półrocza 2007 r. do II półrocza 2012 r. obowiązuje nadal system półroczny.

Termin złożenia sprawozdania o płatowego zgodnie z nowymi przepisami (rocznej informacji) i wniesienia opłaty mija z dniem 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, zgodnie z Art. 286 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Oferowana usługa

Obejmuje wykonanie bieżącego sprawozdania już od 130 zł netto w przypadku posiadania dwóch środków transportu wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Natomiast wykonanie zaległy sprawozdań do 5 lat wstecz w przypadku posiadania dwóch środków transportu wykorzystywanych w przedsiębiorstwie to 80 zł netto na każde półrocze czyli 160 zł netto za rok sprawozdawczy.