METLIFE INVEST / METLIFE INVEST PLUS

Nazwa katalogowa:METLIFE INVEST / METLIFE INVEST PLUS
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6562248949
Usunięta z CEIDG
Waszyngtona 14/1
15-274 Białystok
Polska
Produkty w katalogu tej firmy: (5)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

MetLife Invest Plus / Metlife Invest

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ „V1” oraz ubezpieczeniem od następstw NW
Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ „V2” oraz ubezpieczeniem od następstw NW

Długoterminowy plan ochronno-inwestycyjny na każdy etap Twojego życia, dający możliwość systematycznego odkładania pieniędzy na potrzeby finansowe, które pojawią się w przyszłości. Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz świadczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku (NW) Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego stanowi finansowe zabezpieczenie dla osoby, której przysługuje świadczenie. Środki pochodzące z wypłaty świadczeń z tytułu NW mogą być przeznaczone na dowolny cel np. na leczenie i rehabilitację, bieżące regulowanie codziennych należności, lub posłużyć do spłaty zobowiązań.

  • Premia pierwszoroczna – 15 % składki za umowę podstawową, należnej w pierwszym roku opłacenia Umowy; dopisywana do rachunku zgodnie z trybem płatności składki; środki te mogą wypracować dodatkowe zyski w sprzyjających warunkach rynkowych lub złagodzą negatywne skutki spadku cen jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).
  • Premia pięcioletnia – alokacja dodatkowych środków na rachunku Umowy, naliczana co 5 lat trwania Umowy, za każde 5 lat jej trwania, jeśli w tym okresie nie wypłacono świadczenia z tytułu ubezpieczenia od następstw NW w ramach MetLife Invest Plus / MetLife Invest Premium. Kwota w wysokości 20% sumy składek za ochronę od następstw NW zostanie dopisana do rachunku.
  • Elastyczność w dostosowaniu do możliwości i potrzeb – indywidualna decyzja o długości okresu opłacania składek (rekomendowany okres dla Umowy MetLife Invest Plus / MetLife Invest Premium to minimum 10 lat) oraz o momencie i formie wykorzystania zgromadzonego kapitału.
  • Dywersyfikacja – dobór strategii inwestycyjnej dzięki dostępowi do UFK o zróżnicowanym stopniu ryzyka (niskim, średnim i wysokim) i zasięgu geograficznym (krajowym i światowym).
  • Korzyści podatkowe – wypłaty świadczenia na wypadek śmierci, śmierci wskutek NW lub trwałego inwalidztwa wskutek NW nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn i są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
  • Monitoring – portal internetowy e-klient umożliwia kontrolowanie stanu rachunku oraz dokonywanie bezpłatnych zmian w Umowie.