Umowy i kontrakty

Nazwa katalogowa:Umowy i kontrakty
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 5833114440
Profil potwierdzony
Kartuska 345/23
80-125 Gdańsk
Polska
793 935 505
Produkty w katalogu tej firmy: (7)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

W ramach świadczonych przez naszą Kancelarię usług prawnych oferujemy Państwu:

Prawo cywilne

 • ustanawianie zabezpieczeń umów, w tym: poręczenia, weksle, przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, a także z czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie zwrotu korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • opracowanie dokumentów potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu.

Umowy i kontrakty

 • opiniowanie umów i kontraktów, w tym pod względem ich zgodności z prawem oraz interesem klienta;
 • opracowanie kompleksowych opinii prawnych transakcji gospodarczych (due diligence);
 • tworzenie umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, listów intencyjnych porozumień, ugód pozasądowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów;
 • udział w negocjacjach.

Prawo spółek

 • przygotowanie umów spółek;
 • obsługa zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał;
 • bieżące doradztwo organom spółek i wspólnikom;
 • przygotowanie umów zbycia udziałów albo akcji;
 • opracowanie zmian umów i statutów oraz ich rejestracja w KRS;
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie skarbowym (rejestracja NIP i VAT), urzędzie statystycznym (rejestracja REGON), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (rejestracja płatnika składek);
 • wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych;
 • restrukturyzację spółek: połączenia, podziały, przekształcenia;
 • likwidację spółek.

Prawo autorskie i konkurencji

 • doradztwo w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ich ochrony;
 • doradztwo w zakresie obrotu znakami towarowymi i majątkowymi prawami autorskimi;
 • przygotowanie umów o przeniesienie praw, licencji, sublicencji, itp.;
 • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich i własności przemysłowej;
 • pomoc prawna w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji;
 • kompleksowa obsługa wydawnictw, redakcji prasowych, twórców.

Nieruchomości

 • opiniowanie umów przedwstępnych, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, najmu i dzierżawy, itp.;
 • przygotowanie umów oraz obsługa prawna transakcji;
 • pomoc prawną w zakresie postępowań o: wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, rękojmi i gwarancji jakości, itp.;
 • prowadzenie postępowań sądowych i wieczystoksięgowych we ww. zakresie;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych;
 • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów.