Prawo pracy - dokumentacja chroniąca pracodawcę

Nazwa katalogowa:Prawo pracy - dokumentacja chroniąca pracodawcę
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:do ustalenia
niedostępny
360,00 zł + VAT
360,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8981101809
Profil potwierdzony
PAULIŃSKA 18/1
50-247 WROCŁAW
Polska
534 409 094
Produkty w katalogu tej firmy: (6)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Termin szkolenia: 25.06.2014

Miejsce szkolenia: Business Center WENDEREDU przy ul. św. Józefa 1/3 Wrocław

Program szkolenia:

1. Regulaminy pracodawcy
- obowiązek tworzenia regulaminów oraz korzyści z ich tworzenia w sytuacji gdy nie są obowiązkowe
- zasady i warunki tworzenia regulaminów
- konsultacje treści regulaminu z organizacjami związkowymi - ich rola w tworzeniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

2. Regulamin pracy
- zasady tworzenia i wprowadzania
- zasady obligatoryjne i nieobligatoryjne
- zasady wprowadzania
- poszanowanie zasad równego traktowania w zapisach regulaminowych i niedyskryminujące pracowników

3. Regulamin wynagradzania
- zasady tworzenia
- treść
- wyłączenie podmiotowe

4. Regulamin organizacyjny
- podstawowe założenia określające zasady organizacji i porządku w procesie pracy oraz relacji w stosunkach pracy
- umocowanie prawne funkcjonowania aktu
a) inne akty wewnątrzzakładowe - obwieszczenia, zarządzenia

5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- cel i przeznaczenia funduszu
- wprowadzenie regulaminu ZFŚS oraz warunki jego nietworzenia
- zapisy dyskryminujące w regulaminie ZFŚS

6. Układy zbiorowe pracy
- zakładowe i pozazakładowe układy zbiorowe pracy
- warunki ich tworzenia i wprowadzania
- rokowania nad ich powołaniem i treścią
- zmiany w treści układu
- rozwiązywanie układów zbiorowych

7. Umowy o pracę
- zapisy w umowach o pracę chroniące interes pracodawcy
- treść umowy a jej praktyczne zastosowanie
- prawna dopuszczalność niektórych zapisów w umowach o pracę

8. Umowa o zakazie konkurencji
- okres obowiązywania
- należne odszkodowanie
- warunki uwolnienia się od jej stosowania

9. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
- dopuszczalność stosowania a i możliwości uwolnienia się od restrykcji
- dopuszczalność stosowania zabezpieczeń wekslowych

10. Porozumienia ze związkami zawodowymi i przedstawicielami załogi w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
- porozumienia "na wypadek kryzysu"
- porozumienia i warunki formalne w przypadku konieczności zwolnień grupowych.

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz certyfikat dla każdego uczestnika.

http://www.panoramaszkolen.pl/