Zarządzanie architekturą korporacyjną

Nazwa katalogowa:Zarządzanie architekturą korporacyjną
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Nr. katalogowy:4
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 7151534588
Profil potwierdzony
Zawiszy 14
01-167 Warszawa
Polska
506 955 942
Produkty w katalogu tej firmy: (9)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Architektura korporacyjna to:

 • spójny opis stanu bazowego i docelowego organizacji na poziomie komponentów organizacji (biznesowymi i IT) i relacji pomiędzy nimi,
 • relacji tych komponentów z otoczeniem zewnętrznym,
 • wraz z pryncypiami i standardami architektonicznymi, istotnymi z punktu widzenia efektywnego zarządzania rozwojem systemów informatycznych, wspierających funkcjonowanie poszczególnych obszarów biznesu.

Architektura korporacyjna pełni dwie podstawowe funkcje. W ujęciu statycznym służy do modelowania wsparcia procesów biznesowych przez poszczególne komponenty środowiska IT, przy uwzględnieniu celów strategicznych i operacyjnych organizacji. W ujęciu dynamicznym – w spiera zarządzanie zmianą, o charakterze zarówno operacyjnym, jak i strategicznym, w komponentach środowiska IT.

Zgodnie z zaleceniami TOGAF w architekturze korporacyjnej wyróżnia się cztery domeny:

 • biznesową - obejmującą opis celów strategicznych organizacji, struktury organizacyjnej, obiektów biznesowych, usług biznesowych, głównych procesów biznesowych, głównych reguł biznesowych oraz relacji pomiędzy tymi elementami, zarówno dla stanu bazowego jak i docelowego organizacji,
 • danych - obejmującą opis głównych kategorii i zasobów danych, niezbędnych do funkcjonowania organizacji, zarówno dla stanu bazowego jak i docelowego organizacji,
 • aplikacji - obejmującą opis aplikacji, rozumianych jako grupy funkcjonalności realizowanych przez komponenty aplikacji, rozlokowania komponentów aplikacji, wzajemnego współdziałania i relacji między tymi funkcjonalnościami a głównymi procesami biznesowymi organizacji, zarówno dla stanu bazowego jak i docelowego organizacji,
 • infrastruktury - obejmującą opis elementów infrastruktury programowej i sprzętowej, które stanowią podstawę funkcjonowania kluczowych aplikacji (obejmuje ona m. in.: systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, serwery aplikacyjne, sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę komunikacyjną), rozlokowania tych elementów oraz ich wzajemnych współdziałań,
  a także relacji między tymi elementami a aplikacjami, zarówno dla stanu bazowego jak i docelowego organizacji.

Poziom szczegółowości opisu stanu bazowego i docelowego w poszczególnych domenach architektonicznych może być różny i jest uzależniony od celu tworzenia architektury korporacyjnej. Przygotowując opis architektury należy w szczególności uwzględnić specyficzne potrzeby poszczególnych grup interesariuszy, tj. zarządu, menedżerów biznesowych, menedżerów IT, firm zewnętrznych rozwijających rozwiązania informatyczne dla danej organizacji.

Warto dodać, że opracowania architektury korporacyjnej w stanie bazowym („as-is”) nie należy mylić z inwentaryzacją stanu zastanego. Inwentaryzacja to praca odtwórcza, przygotowanie spisu z natury. Opracowanie architektury bazowej to praca twórcza, wymagająca:

 • zrozumienia jak działa organizacja (w tym jakie są relacje pomiędzy jej komponentami, zarówno biznesowymi jak i IT),
 • skodyfikowania tego w formie modeli,
 • zwizualizowania tego za pomocą właściwych środków wyrazu.